Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE


Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je Odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama sprovodiće se do 30. septembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, kao i druga zainteresovana lica.

Pozivaju se učesnici u javnoj raspravi da svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs, tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je dat u nastavku ovog obaveštenja ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Beograd, Bulevar umetnosti broj 2.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama pogledati – ovde.

Obrazloženje Nacrta zakona pogledati – ovde.

Pregled odredaba Zakona o vodama koje se menjaju, odnosno dopunjuju pogledati – ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 11.09.2015.