Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE


Ministarstvo pravde sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (dalje: Nacrt zakona). Rasprava će trajati do 30. septembra 2015. godine.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona, kao i da daju svoje komentare.

Učesnici u javnoj raspravi će svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave dostavljati Ministarstvu pravde, putem elektronske pošte na e-mail: aleksandra.papic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom "Za Nacrt Zakona o postupku utvrđivanja činjenica o položaju novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji ", 11000 Beograd, ulica Nemanjina 22-26.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 11.09.2015.