Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O FISKALNIM KASAMA: Usvajanje izmena i dopuna Zakona do kraja 2018. godine


Udruženje za trgovinu organizovalo je drugi radni sastanak Radne grupe Privredne komore Srbije PKS za izmene i dopune Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012), koji je proistekao kao inicijativa sa održane sednice Grupacije trgovaca specijalizovanom neprehrambenom robom. Analizirani su efekti primene Zakona i razmatrana radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, član po član.

Sekretar Udruženja za trgovinu Žarko Malinović obavestio je prisutne članove Radne grupe PKS da je formirana nova Radna grupa na državnom nivou za izradu izmena i dopuna Zakona o fiskalnim kasama sa ciljem da se efikasnije i efektivnije pristupi izradi ovog zakonskog dokumenta, u skladu sa jasno definisanim rokovima.

Zaključeno je da članovi Radne grupe PKS dostave komentare, primedbe i predloge izmena i dopuna na postojeću radnu verziju do srede 15. avgusta 2018. godine.

Nakon toga će se pristupiti izradi konačnog Nacrta zakona i analizi efekata primene izmena zakona koji će Radna grupa PKS dostaviti Radnoj grupi na državnom nivou čiji je član sekretar Udruženja za trgovinu Žarko Malinović.

Rok da se izmenjeni i dopunjeni Zakon o fiskalnim kasama nađe u proceduri za usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije je do kraja tekuće godine.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 09.08.2018.
Naslov: Redakcija