Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: UVODE SE KAZNE ZA UZURPATORE U VISINI TROSTUKOG IZNOSA NAJVIšE POSTIGNUTE PROSEčNE CENE ZAKUPA NA TERITORIJI OKRUGA. AKO JE NN LICE UZURPATOR, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOżE DA DONESE ODLUKU O SKIDANJU USEVA


“Jedan od važnih razloga za izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu su kako uzurpacija zemljišta, tako i visok stepen neobrađenog državnog zemljišta. Ukupno neizdatog zemljišta je 49% ili oko 240 hiljada hektara. Dakle polovina obradivog zemljišta kojim raspolaže Država Srbija ostaje ili neobrađeno ili biva nezakonito uzurpirano, čime se gubi više miliona evra godišnje”, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu u Novom Sadu.

Ministar Bogosavljević Bošković je dodala da se trenutno samo u sudskim sporovima po tom osnovu potražuje oko 22 miliona evra.

“Uvode se značajno veće novčane kazne za uzurpatore, ali i pravo lokalnih samouprava da skine rod u slučaju uzurpacije od strane NN lica.

Izmene i dopune Zakona predviđaju pooštravanje sankcija za uzurpatore državnog poljoprivrednog zemljišta, ali i lokalne samouprave koje ne poštuju rokove i procedure u donošenju i sprovođenju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Uvode se kazne za uzurpatore u visini trostukog iznosa najviše postignute prosečne cene zakupa na teritoriji okruga. Ako je NN lice uzurpator, jedinica lokalne samouprave može da donese odluku o skidanju useva”, istakla je ministar.

Ministar je podsetila da praksa dosadašnjeg korišćenja i upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem je takva da zahteva promene u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i ekonomičnijeg korišćenja istog, kao i da će se izmenama i dopunama Zakona obezbediti bolje, ali i što je još važnije posebno za male poljoprivrednike, pravednije korišćenje državnog zemljišta. Apsolutno svi će imati ravnopravan tretman pri zakupu i pravila će biti jasna.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 13.08.2015.