Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: DO 13. SEPTEMBRA 2014. GODINE POKRETANJE POSTUPKA PRIVATIZACIJE MEDIJA, A ROK ZA PRIVATIZACIJU 7. JUL 2015. GODINE


Mediji koje je osnovala država, pokrajina ili lokalna samouprava treba u narednih mesec dana da podnesu inicijativu za pokretanje postupka privatizacije, proističe iz ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014), koji je 13. avgusta stupio na snagu

  • Prema Zakonu,  mediji  do 13. septembra Agenciji za privatizaciju treba da podnesu inicijativu za pokretanje postupka privatizacije, a odluku o metodu privatizacije Agencija će doneti u roku od 90 dana od dana podnošenja inicijative.

 

  • Rok za privatizaciju medija u vlasništvu države, pokrajine i lokalne samouprave je 1. jul iduće godine, a od tog dana biće zabranjeno finansiranje medija iz javnih prihoda. Umesto toga, biće uveden princip projektnog finansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.

Ukoliko mediji ne budu privatizovani do 1. jula 2015. godine, njihov kapital će biti prenet zaposlenima i to bez naknade, predviđeno je Zakonom.

Ako zaposleni, međutim, ne budu prihvatili besplatne akcije svojih medija, to glasilo će prestati da postoji i biće brisano iz Registra medija.

Inače, novim medijskim zakonima predviđeno je i projektno finansiranje, ukidanje televizijske pretplate i od 2016. uvođenje takse koja neće prelaziti iznos od 500 dinara.

Prema najnovijim podacima, 81 medij treba da se privatizuje, što je od šest do sedam odsto svih registrovanih medija kojih u Srbiji ima 1.320.

Registar medija vodiće Agencija za privredne registre.

Zakon o informisanju zasniva se na načelima koja garantuju slobodu informisanja odnosno zabranu cenzure, a trebalo bi da štiti medijski plularizam, zabranjuje se "objedinjavanje osnivačkih i upravljačkih prava u dva ili više medija".

Kada su u pitanju štampani mediji, zabranjeno je objedinjavanje prava ako bi tiraž prelazio 50 odsto od ukupno prodatog, odnosno 35 odsto slušanosti ili gledanosti ako je reč o elektronskim medijima.

 

Postojaće dva javna servisa Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine, koji će ove i naredne godine biti finansirani iz državnog budžeta, a od 2016. se uvodi taksa kao model finansiranja.

 

Javnim servisima će kao i do sada upravljati tri tela: Upravni odbor, generalni direktor i Programski savet.

Zakon o elektronskim medijima je preduslov za proces digitalizacije koji treba da se sprovede do 17. juna 2015. godine.

  • Predviđeno je i da vlasnici medija neće moći da budu političke partije, kao ni pravna lica za koja nije moguće utvrditi vlasničku strukturu osnivačkog kapitala.
Izvor: RTV