Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

STRATEŠKA DOKUMENTA ZA NASTAVAK REFORMI U OBLASTI VLADAVINE PRAVA: Usvojena Nacionalna strategija za razvoj pravosuđa za period 2020–2025. godine i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23


Ministarstvo pravde saopštilo je da je Vlada usvojila Nacionalnu strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020–2025. godine i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23, koji predstavljaju strateška dokumenta za nastavak reformskih procesa u oblasti vladavine prava.

Nova strategija razvoja pravosuđa za period 2020–2025. godine predstavlja nastavak prethodne strategije za petogodišnji period i kontinuitet daljeg unapređenja efikasnosti pravosuđa.

Strategija je izrađena u skladu sa daljim procesom pristupanja Srbije Evropskoj uniji, u cilju jačanja pravne države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti i ostvarivanja kvalitetne i efikasne zaštite prava i sloboda građana.

Ministarstvo pravde je prvi nacrt strategije objavilo u januaru 2019. godine, kada je počeo da teče široki konsultativni proces, a krajem juna prošle godine i konačnu verziju, usaglašenu sa komentarima sa javne rasprave.

Izrada tog dokumenta tekla je paralelno sa revizijom Akcionog plana za Poglavlje 23, koji je istovremeno i Akcioni plan za sprovođenje mera Strategije.

Čitavom procesu pristupljeno je transparentno i inkluzivno, uz visok nivo poštovanja mišljenja i preporuka organizacija civilnog društva, što potvrđuje i činjenica da je više od 50 odsto preporuka civilnog društva usvojeno i implementirano.

Razmotreni su svi komentari državnih organa, organizacija civilnog društva, Nacionalnog konventa za Evropsku uniju, sa kojim su u nekoliko navrata organizovani posebni sastanci, na kojima su razmatrana sva potpoglavlja.

Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 izmenjen je u skladu sa prihvaćenim predlozima Nacionalnog konventa za EU, uključujući reviziju određenih rokova.

Evropska komisija dala je ocenu i mišljenje na revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23, pri čemu je taj akt usaglašen sa preporukama Komisije.

Svi komentari su detaljno razmotreni i analizirani, a izveštaj o javnim konsultacijama objavljen je na sajtu Ministarstva pravde.

Akcionim planom usklađene su reformske aktivnosti u narednom periodu za više od 40 institucija Republike Srbije, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 11.07.2020.
Naslov: Redakcija