Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: PORODICA PREMINULOG čLANA PORODICE NEMA OBAVEZU DA OTPLAćUJE NJEGOVE DUGOVE U BANKAMA UKOLIKO SE NE SPROVEDE OSTAVINSKA RASPRAVA. BANKA U TIM SLUčAJEVIMA OTPISUJE PREOSTALE RATE ZA KREDIT, KREDITNU KARTICU ILI DOZVOLJENI MINUS. UKOLIKO DOđE DO OSTAVINSKE RASPRAVE, ONDA čLANOVI PORODICE KOJI NASLEđUJU IMOVINU IMAJU OBAVEZU I DA PREUZMU DUGOVE


Šta se dešava sa dugovanjima preminulih bankarskih klijenata? Ukoliko nije bilo ostavinske rasprave, rođaci nisu dužni da plate dugove.

Porodica preminulog člana porodice nema obavezu da otplaćuje njegove dugove u bankama ukoliko se ne sprovede ostavinska rasprava. Banka u tim slučajevima otpisuje preostale rate za kredit, kreditnu karticu ili dozvoljeni minus. Ukoliko je postojao zajam sa hipotekom, tada banka može da je aktivira i da naplati dug, ili da ga preuzme neko od članova porodice. Ukoliko dođe do ostavinske rasprave, onda članovi porodice koji nasleđuju imovinu imaju obavezu i da preuzmu dugove.

Banka na svaki način, čak i kada nema uslova za pokretanje ostavinske rasprave, pokušava da naplati svoja potraživanja. Tako Beograđanki J.K. posle smrti supruga već godinu dana dolazi opomena na njegovo ime da izmiri dug prema kreditnoj kartici.

- Ostavinsku raspravu nisam pokretala, jer sva imovina, odnosno stan u kojem smo zajedno živeli, pripada meni. Obavestila sam banku o tome, odnosno odnela sam umrlicu na šalter, i rekli su da je sve u redu. Ali i dalje svakog meseca šalju izvod po tekućem računu i ratu za karticu na ime mog pokojnog supruga. Ponovo sam intervenisala, i opet su mi rekli da ja nemam nikakve obaveze zbog njegovih zaostalih dugova - kaže J.K.

Advokat Dragan Petrović kaže da članovi porodice ukoliko žele da vrate kredite ili druge obaveze prema bankama, iako nisu naslednici, mogu to da učine, ali i ne moraju:

 - U slučaju da je preminuli imao, na primer, stambeni kredit, koji uvek ima hipoteku kao obezbeđenje, da ne bi ostali bez stana, naslednici moraju da nastave sa njegovom otplatom. I za ostale kredite i kartice supružnici i deca treba da vrate dugove. Kada se ne otvara ostavinska rasprava, odnosno preminuli nema nikakve imovine i nije poreski obveznik, onda banka takav dug otpisuje. -

Ima građana starijih i od 80 godina koji imaju razne zajmove, od gotovinskih do stambenih. Banke su ih uglavnom obezbedile sa životnim osiguranjem i hipotekama. U tom slučaju porodica nema nikakvih obaveza prema banci. Banke te dugove naplaćuju od osiguranja ili prodajom nekretnine koja je stavljena pod zalog.

Banke vrlo često naplatu potraživanja koja se ne izmiruju na vreme daju specijalizovanim agencijama koje klijente često zovu i po nekoliko puta u toku dana da ih pitaju kada će da plate dugove. I u slučajevima kada dođe do smrti zaduženog, pozivaju familiju, iako na to nemaju pravo. Banka je dužna da obavesti agenciju o tome da je klijent preminuo i da njihov posao posle toga prestaje, odnosno da ne mogu da zovu porodicu. To su obično pozivi na mobilni telefon, mada, ukoliko se niko ne javlja, pozivaju ih na kuću i uznemiravaju rodbinu.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Moravčević, 12.07.2016.
Naslov: Redakcija