Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU: PRAVILNIKOM PROPISANO DA SE VRšI AKTIVNI I PASIVNI NADZOR U CILJU OTKRIVANJA I PRAćENJA BOLESTI NODULARNI DERMATITIS. U SKLADU SA PLANOM VAKCINACIJE NADLEżNOG MINISTARSTVA IZVRšIćE SE VAKCINACIJA PRIJEMčIVIH żIVOTINJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, A U CILJU SPREčAVANJA šIRENJA NAVEDENE BOLESTI


Zakonom o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012)je propisano da radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti i obezbeđivanja sistema obeležavanja, registracije, kao i sledljivosti životinja ministar nadležan za poslove veterinarstva donosi Program mera zdravstvene zaštite životinja najkasnije do kraja januara tekuće godine za koju se donosi.

U smislu navedenog donet je Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016).

Imajući u vidu potrebu regulisanja oblasti koja se odnosi na Nodularni dermatitis, donet je Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016).

Istim se definiše da se vrši aktivni i pasivni nadzor u cilju otkrivanja i praćenja bolesti Nodularni dermatitis.

Ukoliko se pojavi sumnja na navedenu bolest na gazdinstvu, odnosno ukoliko se pojavi sumnja u vezi uste usled postojanja zdravstvenih problema kod životinja, neophodna je prijava bez odlaganja veterinarskom inspektoru koji je nadležan, od strane vlasnika, držaoca ili veterinara.

Ukoliko se ustanovi prvi slučaj sumnje na tu bolest u okviru opštine, neophodno je da veterinarski inspektor koji je nadležan, epizootiolog i veterinar izvrše klinički pregled, epizootiološka ispitivanja i uvid u dokumentaciju na gazdinstvu. Ako se na osnovu naznačenog utvrdi da je sumnja opravdana, vrši se odgovarajuće uzorkovanje.

Navedenim Pravilnikom se propisuje procedura ukoliko se ustanovi novi slučaj sumnje na Nodularni dermatitis u okviru zaraženog područja.

U skladu sa planom vakcinacije ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva izvršiće se vakcinacija prijemčivih životinja na teritoriji Republike Srbije, a u cilju sprečavanja širenja navedene bolesti.

Izvor: Redakcija, Maja Zagorac, 13.07.2016.