Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJIVANJEM PODATAKA O LIČNOSTI IZ IZVEŠTAJA O ISTRAŽNIM RADNJAMA, ZAPISNIKA, I OBDUKCIONOG NALAZA KRŠE SE ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI, O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA, KRIVIČNI ZAKONIK I ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom objavljivanja podataka o ličnosti iz istrage u više dnevnih listova, u vezi sa silovanjem i ubistvom maloletne A.S. iz Vratarnice kod Zaječara, pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Ovlašćena lica Poverenika započela su 13. jula 2016. postupak nadzora u prostorijama MUP-a u Beogradu. S obzirom na vrstu i obim plasiranih podataka postupak nadzora će u slučaju potrebe biti pokrenut i u odnosu na Više javno tužilaštvo u Zaječaru, koje postupa u slučaju A.S.

Po okončanju postupka nadzora Poverenik će kao što je i uobičajeno, o utvrđenim činjenicama i merama koje će preduzeti, obavestiti javnost.

Niz okolnosti u vezi sa izveštavanjem o tragičnom slučaju A.S. ukazuje ne samo na teško kršenje profesionalnih i etičkih standarda u novinarstvu i grubo vređanje dostojanstva žrtve, njene porodice i javnosti, nego i na povrede Zakona. Imajući u vidu da se u više tekstova zločin "analizira" na način koji ukazuje na direktan pristup izveštača izveštajima o istražnim radnjama, zapisnicima, čak i obdukcionom nalazu, može se raditi ne samo o povredama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nego i drugih zakona, poput Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), što ukazuje na potrebu da pored Poverenika, preduzimanjem odgovarajućih mera, reaguju i drugi nadležni.

S tim u vezi, Poverenik još jednom podseća da u pravnom sistemu imamo predviđene oblike odgovornosti (van domašaja Poverenika, jer on nema ni faktičke mogućnosti ni pravna ovlašćenja da sprovodi kriminalističke istrage i vodi krivični postupak) koji praktično ne funkcionišu. Odredbama člana 146 Krivičnog zakonika predviđeno je:

"(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine."

Poverenik smatra da događanja u tragičnom slučaju A.S. pokazuju da je neophodno i da je krajnje vreme da nadležni, tužilaštvo i MUP, citirane zakonske odredbe stav 3, člana 146 KZ koje su do sada praktično bile van primene, aktiviraju.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 13.07.2016.
Naslov: Redakcija