Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AMCHAM: PREDLOG ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU: TROšKOVI PRILIKOM PRIBAVLJANJA PRAVA KORIšćENJA ZEMLJIšTA, AKO SE DOKAżU U SUDSKOM POSTUPKU, BIćE PRIZNATI, ODNOSNO ODUZETI OD TROšKOVA KONVERZIJE, DOK SE NA PROCENJENU TRżIšNU VREDNOST ZEMLJIšTA MOżE ULOżITI PRIGOVOR, O čEMU ODLUčUJE DRUGA INSTANCA


Predsednik Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), Zoran Petrović, izjavio je da to udruženje podržava Predlog Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, jer će taj propis podstaći nove investicije u narednom periodu.

Petrović je istakao da se AmCham zalagao za besplatnu konverziju, ali da su rešenja nacrta zakona koji je u skupštinskoj raspravi dobra i kvalitetna.

On je naglasio da se nacrt zakona treba posmatrati u paketu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), dodajući da oba zakona treba da poprave stanje koje trenutno imamo na polju građevine i investicija, i da podstakne investicije u narednom periodu.

AmCham se, prema njegovim rečima, od starta zalaže za konverziju bez naknade, ali istovremeno razume i stavove vlasti s tim u vezi, tako da je u dijalogu s Ministarstvom za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu pronađen zajednički jezik oko nekoliko stvari.

"Ono što je važno za naše članove jeste da se u predlogu našao deo u vezi sa besplatnom konverzijom za onaj deo zemljišta koji se nalazi u upotrebi, odnosno na kojem su izgrađeni objekti. Takođe je konverzija zemljišta koje se koristi za saobraćajnice, silose, pomoćne objekte bez naknade, što je jako dobro", objasnio je Petrović.

On je istakao da je ono što je značajno za članove AmCham-a da će se priznati troškovi prilikom pribavljanja prava korišćenja zemljišta, ako se dokažu u sudskom postupku, odnosno će se oduzeti od troškova konverzije.

Od značaja je još i da postoji mogućnost da se na procenjenu tržišnu vrednost zemljišta može uložiti prigovor i da o tome odlučuje druga instanca, dodao je on.

Prema njegovim rečima kvalitetno i dobro rešenje je i to što će biti pojednostavljen način definisanja zemljišta za redovnu upotrebu.

Isto tako je bitno da investitori koji su u dugoročnom zakupu zemljišta kada izgrade objekat mogu da urade konverziju prava svojine bez naknade i samim tim prestaće njihova obaveza da plaćaju zakup, dodao je Petrović.

On je zahvalio Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na dobrom dijalogu koji su imali sa predstavnicima tog udruženja.

Resorna ministarka Zorana Mihajlović je, kako je objasnio Petrović, sa tim udruženjem vodila otvoren dijalog i pokazala razumevanje za stavove koje su AmCham, Savet stranih investitora i NALED imali.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.07.2015.