Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU: KONVERZIJA ZEMLJIšTA ZA MESEC DANA UZ NAKNADU KOJA ćE SE ODREđIVATI NA OSNOVU TRżIšNE VREDNOSTI, UMANJENJE NAKNADE šTO ZAVISI OD STEPENA RAZVIJENOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE, KONVERZIJA U PRAVO SVOJINE I PRAVO DUGOROčNOG ZAKUPA NA 99 GODINA, POLOVINA PRIHODA OD NAKNADE ZA KONVERZIJU IDE FONDU ZA RESTITUCIJU, A POLOVINA BUDżETU SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE


Poslanici Skupštine Srbije 13. jula 2015. godine započeli su rapravu o Predlogu Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, čiji je predmet 5.310 hektara, odnosno 0,80 odsto od ukupno 661.015 hektara građevinskog zemljišta.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, rekla je u Parlamentu, braneći ta zakonska rešenja da će polovina prihoda od naknade za konverziju ići Fondu za restituciju, a polovina budžetu Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.

Ministarka kaže da je predloženi zakon jednostavan i lako sprovodiv i da će omogućiti da konvezrija bude izvršena u roku od 30 dana, navodeći da je zakon važan za Srbiju posebno kada je reč o poboljšanju uslova investiranja i povećanju investicija i zaposlenosti.

Prema njenim rečima, zakon je pre svega namenjen investitorima koji su dolazili do građevinskog zemljišta u postupcima stečaja i privatizacije, na kome su imali samo pravo korišćenja, što je, kako je rekla, direktno uticalo na smanjenje investicija.

Mihajlović je navela da se procenjuje da je u naredne dve do tri godine moguće prikupiti oko 630 miliona evra na strani Agencije za restituciji i isto toliko na strani budžeta.

Navodeći da je procenjena vrednost tog zemljišta 24 milijardi evra, Mihajlović kaže da će novi zakon omogućiti konverziju u pravo svojine, ali i pravo dugoročnog zakupa na 99 godina, uz određenu naknadu po tržišnoj vrednosti zemljišta.

"Zakonom želimo da okonačamo svojinsku transformaciju nad građevinskim zemljištem, želimo da privedemo urbaništičkoj nameni građevinsko zemljište i povećamo porihode budžeta i lokalne samouprave", precizirala je Mihajlović.

Kako je navela, predviđeno je pravo na umanjenje naknade što zavisi od stepena razvijenosti lokalne samouprave, o čemu će Vlada Srbije u narednih 20 dana doneti uredbu kojom će definisati kako je i gde moguće umanjti naknadu.

Mihajlović je navela da je institut konverzije uveden 2009, ali i osporen 2013. odlukom Ustavnog suda Srbije zbog čega je postojao zastoj u gradnji i investiranju i dodala su nova rešenja u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Opozicione parlamentarne stranke protive se Predlogu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, jer, kako smatraju, on ne štiti budžet, ni građane Srbije, već je interesu krupnog kapitala.

Kako navode Predlog zakona je neustavan i omogućava besplatnu konverziju na izgrađenom zemljištu, koje je predmet tog zakona što obesmišljava ceo zakon. Konverzija se plaća samo za neizgrađeno zemljište, kojeg ima neuporedivo manje.

Opozicija smatra da je Predlogom zakona omogućeno da zemljište, koje nije izgrađeno, bude dato u zakup na 99 godina, bez roka i sankcija kada treba izvršiti konverziju tog zemljišta.

Poslanici u Narodnoj skupštini razmatraju i Predloga Zakona o izmenama zakona o otklanjanju posledica poplava.

Obrazlažući poslanicima ovo zakonsko rešenje, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, kaže da je predloženo produžavanje važenja tog zakona do kraja ove godine, navodeći da se uporedo radi na sistemskom zakonu o upravljanju rizikom od elementranih nepogoda i da će taj akt prestati da važi kada se donose sistemski zakon.

13. vanredno zasedane Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini biće nastavljeno 14. jula 2015. godine u 14 časova, kada će poslanici razmatrati Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji predviđa da će policija ubuduće moći da, u slučajevima nestanka lica, bez odlaganja koristi raspoložive mere i radnje, odmah po prijavi nestanka.

Izmenama tog zakona preciziraju se odredbe i procedure za angažovanje specijalnih i posebnih jedinica, a trebalo bi da obezbedi efikasnost policijskih istraga otmica i nestanka maloletnih lica, u skladu sa u javnosti poznatim "Tijaninim zakonom".

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.07.2015.