Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: ODBOR ZA ORGANIZACIJU UPRAVE I LOKALNU SAMOUPRAVU DAO POZITIVNO MIšLJENJE NA PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAšNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUčNOJ SLUżBI POKRAJINSKOG ZAšTITNIKA GRAđANA


Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je 13. jula 2015. godine sednicu kojom je predsedavao Slavko Parlać, predsednik Odbora.

Pored članica i članova tog skupštinskog radnog tela, sednici je prisustvovala i Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka.

Odbor je razmatrao Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, radi davanja mišljenja.

Predlog je članicama i članovima Odbora obrazložila Aniko Muškinja Hajnrih, koja je pojasnila da se radi o pravno – tehničkim izmenama postojećeg Pravilnika.

Nakon razmatranja, Odbor je jednoglasno dao pozitivno mišljenje na pomenuti Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.

Izvor: Vebsajt Skupština AP Vojvodine, 13.07.2015.