Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVETOVANJE SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA 21.,22. I 23. OKTOBRA 2015. GODINE: TEMA "PREKRšAJNI SUDOVI KAO NAJEFIKASNIJI PARTNER REFORME PRAVOSUđA - PROBLEMI, DILEME I PREPORUKE U POSTIZANJU JOš BOLJIH I EFEKTIVNIJIH REZULTATA RADA"


Godišnje Savetovanje sudija prekršajnih sudova će se održati 21.,22. i 23. oktobra 2015. godine.

Tema ovogodišnjeg savetovanja je " Prekršajni sudovi kao najefikasniji partner reforme pravosuđa - problemi, dileme i preporuke u postizanju još boljih i efektivnijih rezultata rada".

Zainteresovani svoje radove mogu dostaviti do 24.09.2015.godine, u elektronskoj formi, ćirilicom na milangajovic@usudprek.org.rs.

Izvor: Vebsajt Udruženje sudija prekršajnih sudova, 13.07.2015.