Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU: Jedno od važnijih rešenja u ovom zakonu je alternativa koju on nudi između prava svojine i prava zakupa, u odnosu na nekadašnje pravo korišćenja


Od Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koji se nalazi na skupštinskoj raspravi, očekuje se da poveća sigurnost ulagača i odblokira to zemljište za investicije, a prvi efekti biće vidljivi nakon šest meseci do godinu dana, izjavila je izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović.

"Zajedno sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), novi propis o konverziji će uvesti red u sektor gradnje, otključati građevinsko zemljište za investicije i nadamo se da će prvi konkretni efekti biti osetni u narednih šest do 12 meseci", rekla je Jovanović.

Predlog zakona, kako je navela, pre svega dozvoljava umanjenje cene za građevinsko zemljište koje se nalazi ispod objekata koji su na njemu izgrađeni.

Jedno od važnijih rešenja u ovom zakonu je, prema njenim rečima, i alternativa koju on nudi između prava svojine i prava zakupa u odnosu na nekadašnje pravo korišćenja.

"Zato se očekuje, da uz jednostavnu proceduru koju ovaj postupak sada podrazumeva, bez suvišne papirologije i uz jasno definisana sredstva obezbeđenja, ovaj zakon u velikoj meri poveća sigurnost ulaganja. Takođe, očekuje se i da pomogne u završetku privatizacije, jer će, prema ovom novom postupku koji je propisan u okviru zakona, investitori sada tačno znati šta kupuju i šta plaćaju", rekla je Jovanović.

Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu je, kao i Zakon o planiranju i izgradnji, prema njenoj oceni, efikasno pripremljen, transparetno, uz konsultacije sa svim važnim institucionalnim partnerima i uz uvažavanje mišljenja poslovnih asocijacija.

"Zakoni su pripremani i uz konsultaciju sa NALED-om, koji je imao predstavnika u radnoj grupi za pripremu oba propisa i to nas odmah uverava da će ministarstvo jednako efikasno pristupiti i primeni ovog zakona, opet uz našu punu podršku, zato što je većina naših sugestija već u samom tekstu zakona", rekla je Jovanović.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.07.2015.