Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 24. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 24. sednici II Velikog veća odlučio o 39 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", broj 65/13). Sud je odbacio zahtev da Ustavni sud, do donošenja konačne odluke, obustavi izvršenje pojedinačnih akata donetih na osnovu odredaba člana 1. navedenog Zakona. (predmet IUz-312/2013)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- obustavio postupak ocene ustavnosti odredaba Glave druge, Odeljka 5. tačke 1) rečenica druga i peta i tač. 2) i 4) i Odeljka 6. tačke 1) i tačke 4) rečenica prva, druga i treća Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeksa ponašanja emitera) - ("Službeni glasnik RS", broj 63/07). (predmet IUo-8/2008)

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 16. stav 2, člana 18. st. 2. i 3. i člana 19. stav 3. Pravilnika o finansijskom i materijalnom poslovanju Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, koji je donela Skupština Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije 10. januara 2013. godine. Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 9. stav 6, člana 24, člana 25. stav 2. i člana 34. st. 2. i 3. navedenog Pravilnika. (predmet IUo-38/2013)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-403/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-638/2011, Už-728/2011, Už-982/2011, Už-2615/2011, Už-2973/2011, Už-3003/2011, Už-3027/2011, Už-3322/2011, Už-3328/2011, Už-3448/2011, Už-3546/2011, Už-3693/2011, Už-4910/2011, Už-5038/2011, Už-5710/2011, Už-5737/2011, Už-5822/2011, Už-5859/2011, Už-5977/2011, Už-6634/2011, Už-6715/2011, Už-6874/2011, Už-327/2014 i Už-6449/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-711/2011, Už-834/2011, Už-863/2011, Už-1762/2011, Už-2771/2011, Už-3295/2011, Už-4620/2011, Už-5051/2011, Už-6074/2011 i Už-6815/2011

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-4732/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 13.7.2014.