Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 23. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 23. sednici odlučio o 5 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbio predloge za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 14. st. 1, 4. i 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09), pod uslovom da se odredba člana 14. stav 7. Zakona tumači i primenjuje na način da pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava uslove iz st. 1. do 5. ovog člana, može ostvariti i otac deteta ukoliko majka nije državljanin Republike Srbije. Sud je odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 16. stav 1. navedenog Zakona. (predmet IUz-40/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-4 od 3. novembra 2008. godine i Pravilnik o izmeni Pravilnika o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-38 od 25. oktobra 2012. godine, koje je doneo načelnik Gradske uprave grada Zaječara, nisu u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-4 od 3. novembra 2008. godine. (predmet IUo-301/2013)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-831/2011, Už-1493/2011 i Už-4911/2014

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 13.7.2014.