Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Pravo na eutanaziju ukida krivično delo ubistvo iz samilosti


Prednacrtom građanskog zakonika predviđeno je "pravo na dostojanstvenu smrt" poznatiju kao - eutanazija, uz napomenu autora Prednacrta da će se o ovom pitanju definitivno izjasniti na osnovu argumenata stručnjaka.

Prema poslednjoj verziji Prednacrta GZ, "pravo na eutanaziju, kao pravo fizičkog lica na saglasni, dobrovoljni i dostojanstveni prekid života može se izuzetno ostvariti, ako se ispune propisani humani, psiho-socijalni i medicinski uslovi".

Autori Prednacrta GZ napominju da će se uslovi i postupak za ostvarivanje prava na eutanaziju propisati posebnim zakonom.

Zloupotreba ovog prava, radi pribavljanja neosnovane materijalne ili druge koristi biće osnov za krivičnu odgovornost.

U okviru ove odredbe, autori Prednacrta GZ stavili su napomenu da će se zbog kompleksnosti ostvarivanja prava na eutanaziju, koje ima, pored pravnih i medicinske, psihološke i socijalne aspekte, "naknadno definitivno izjasniti na osnovu argumenata stručnjaka iz različitih oblasti i profesionalnih delatnosti, imajući u vidu i predlog teksta posebnog zakona koji je pripremljen nakon javne rasprave o Prednacrtu".

Ukoliko predloženo rešenje bude usvojeno, u Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) bi bila izvršena odgovarajuća promena, navode autori.

U važećem Krivičnom zakoniku ubistvo iz samilosti je propisano kao privilegovani oblik ubistva i glasi: Ko liši života punoletno lice iz samilosti zbog teškog zdravstvenog stanja u kojem se to lice nalazi, a na njegov ozbiljan i izričit zahtev, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Inače izrada GZ traje već desetak godina i do sada su objavljivana već dva teksta Prednacrta. Kada će biti konačna verzija teksta koji bi išao pred poslanike nije poznato.

Izvor: Vebsajt Blic, 30.05.2019.
Naslov: Redakcija