Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: Rok za dostavljanje Izveštaja proizvođača i obrađivača duvana, za drugi kvartal 13. jul 2018. godine


Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn. i 18/2018 - usklađeni izn.), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača i obrađivača duvana ("Sl. glasnik RS", br. 5/2006), svi privredni subjekti upisani u Registar proizvođača duvana i Registar obrađivača duvana, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, za drugi kvartal 2018. godine.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (obrazac broj: 1, 2, 3, 4, 5 i 6), najkasnije do 13. jula 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za duvan, 11.06.2018.
Naslov: Redakcija