Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA: Izmenom propisa i tehničkim opremanjem diplomatsko – konzularnih predstavništava olakšati ostvarivanje prava na putnu ispravu državljanima Republike Srbije, koji nemaju prijavljeno prebivalište na njenoj teritoriji


Ministarstvo unutrašnjih poslova doprinelo bi lakšem ostvarivanju prava na putnu ispravu državljanima Republike Srbije, koji nemaju prijavljeno prebivalište na njenoj teritoriji, ukoliko bi iniciralo izmenu propisa kako bi tim licima omogućilo da zahtev za izdavanje pasoša podnose i u organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova prema mestu u kojem privremeno borave na teritoriji Republike Srbije.

Takođe, Ministarstvo spoljnih poslova olakšalo bi ostvarivanje prava na putnu ispravu državljanima Republike Srbije koji žive u inostranstvu kada bi, u saradnji sa MUP-om preduzelo mere i aktivnosti u cilju opremanja svih diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije odgovarajućim tehničkim sredstvima za uzimanje biometrijskih podataka, navodi se, između ostalog, u Mišljenju Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana je utvrdio da državljani Republike Srbije koji nemaju prijavljeno prebivalište na njenoj teritoriji nisu u mogućnosti da zahtev za izdavanje putne isprave-pasoša podnesu u zemlji svog državljanstva, odnosno, da bi to mogli da učine tek ukoliko, najpre, prijave prebivalište u nekom od mesta Srbije, a potom i pribave ličnu kartu.

Budući da prema važećim propisima, državljani Republike Srbije koji stalno ne žive na njenoj teritoriji nisu dužni da imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a samim tim ni da poseduju ličnu kartu, može se zaključiti da, postojeći pravni okvir, ta lica "primorava" da, u cilju podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave-pasoša u zemlji svog državljanstva, nadležnom organu prijave "fiktivno" prebivalište u Republici Srbiji.

Tim licima prijava prebivališta je neophodna radi određivanja mesne nadležnosti organa državne uprave pred kojim mogu podneti zahtev za izdavanje lične karte jer je njeno posedovanje uslov da zahtev za izdavanje putne isprave-pasoša podnesu u zemlji svog državljanstva. Situacija u kojoj se ta lica nalaze dodatno postaje komplikovana i apsurdna ukoliko se ima u vidu i to da je prema pozitivnim propisima lice starije od 16 godina dužno da uz prijavu prebivališta, pored drugih isprava i dokaza značajnih za prijavljivanje prebivališta, priloži ličnu kartu.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 09.06.2017.
Naslov: Redakcija