Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AKCIZAMA: OD 1. JULA 2016. GODINE NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLJI PLAćA SE "SPECIFIčNA" AKCIZA U IZNOSU OD 61,72 DIN/PAK. "VALOREM" AKCIZA, UTVRđENA U PROCENTU OD 33 ODSTO NA MALOPRODAJNU CENU CIGARETA, KOJU ODREđUJU PROIZVOđAčI, ODNOSNO UVOZNICI CIGARETA, NEćE SE MENJATI DO KRAJA 2016. GODINE


Neprijatna vest za pušače – cigarete u Srbiji od 1. jula 2016. godine poskupljuju najmanje za 2,65 dinara po paklici. Pored ovog nameta koji se, poslednje tri godine, menja svakog januara i jula (zbog rasta specifične akcize) postoji nagoveštaj da će pojedine duvandžije istovremeno uvećati i proizvođačke cene. Iako nerado govore o tome neke kompanije su već saopštile da potrošači mogu da očekuju povećanje cena od 10 do 20 dinara po kutiji cigareta.

Za one koji se do sada nisu otarasili ovog poroka još neprijatnija je najava iz Vlade Republike Srbije prema kojoj našu zemlju u 2017. godini očekuje neprijatan zadatak, odnosno definisanje novog akciznog kalendara što bi dovelo do drastičnijeg povećanja cena cigareta. Razlog je, navodi se, što je politika određivanja akciza za duvanske proizvode u Srbiji trenutno značajno povoljnija od one koja važi u drugim državama Evropske unije. Recimo, visina minimalne akcize na hiljadu cigareta u EU je 90 evra, a u Srbiji gotov dvostruko niža – 50 evra, što objašnjava i znatno niže cene duvana u maloprodaji. Usklađivanje sa politikom Unije je neminovnost, a država za sada pokušava da što bezbolnije premosti taj problem.

Postepeno i predvidivo povećanje akciza u zemljama regiona osnovni je preduslov za stabilne budžetske prihode i brana protiv rasta ilegalne trgovine duvanskim proizvodima. Najveći deo maloprodajne cene cigareta u regionu zapadnog Balkana čine akciza i PDV, koji u finalnoj ceni proizvoda u nekim državama dostižu i do 90 odsto. Duvanska industrija u značajnoj meri doprinosi ukupnim budžetskim prihodima, negde i do 12 odsto.

Minimalno akcizno opterećenje u državama EU iznosi 90 evra na hiljadu komada cigareta. Ako uporedimo države u regionu akcize su najveće u Sloveniji (106 evra) a najniže u Albaniji (40 evra) i Makedoniji (30 evra). Za pušače u Srbiji koji godinama unazad strahuju od evropskih cena cigareta (u nekima, recimo skandinavskim zemljama paklica dostiže i 13 evra) obećavajuće je to što su mnoge nove članice, zbog niske kupovne moći građana, poput Hrvatske, dobile prelazni period od četiri godine da dostignu taj cilj.

Zbog toga je realno očekivati da će i druge zemlje takođe imati dovoljno vremena da postepeno i racionalno usklade svoje poreske politike. Zato i postoje višegodišnji akcizni kalendari koji obezbeđuju postepeno podizanje akciznih stopa koje prate promene u kupovnoj moći građana. Time se sprečavaju šokovi na tržištu koji dovode do porasta ilegalne trgovine i pada poreskih prihoda. Nelegalna trgovina u nekim zemljama regiona dostiže i četvrtinu ukupnog tržišta i dovodi do godišnjih gubitaka u iznosu od oko 400 miliona evra na nivou zapadnog Balkana.

Do kraja 2016. godine biće utvrđen novi akcizni kalendar koji će se primenjivati na cigarete od 2017. godine. Na taj način Srbija će, do sticanja punopravnog članstva, uskladiti svoju akciznu politiku sa standardima EU, rečeno je u Ministarstvu finansija. Oni međutim nisu želeli da komentarišu koliko realno poskupljenje duvana mogu da očekuju potrošači od naredne godine.

U Srbiji se inače primenjuje mešoviti sistem oporezivanja cigareta akcizom. Prva je takozvana "specifična" akciza, koja trenutno iznosi 59,07 dinara po paklici i koja će, u skladu sa članom 40a Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), od 1. jula 2016. godine, biti 61,72 dinara. Druga je "valorem" akciza, utvrđena u procentu od 33 odsto na maloprodajnu cenu cigareta, koju određuju proizvođači (odnosno uvoznici cigareta) i ona se neće menjati do kraja 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Politika, Ivana Albunović, 12.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija