Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: DONETE ODLUKE O IZBORU PO DVE SUDIJE U VIšIM SUDOVIMA U POżAREVCU, PANčEVU I BEOGRADU, TE U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU


Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 10. juna 2016. godine doneo Odluku o izboru dve sudije u Višem sudu u Požarevcu.

Po oglasu koji je objavljen 15. aprila 2016. godine, Visoki savet sudstva je doneo odluku o izboru dva kandidata:

1. Vidojković Gordana, sudija Osnovnog suda u Požarevcu;

2. Janković Zoran, sudija Osnovnog suda u Požarevcu.

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 10. juna 2016. godine doneo Odluku o izboru dve sudije u Višem sudu u Pančevu.

Po oglasu koji je objavljen 15. aprila 2016. godine, Visoki savet sudstva je doneo odluku o izboru dva kandidata:

1. Gulić Radinka, sudija Osnovnog suda u Pančevu;

2. Milošić Milijan, sudija Osnovnog suda u Pančevu.

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 10. juna 2016. godine doneo Odluku o izboru dve sudije u Višem sudu u Beogradu.

Po oglasu koji je objavljen 15. aprila 2016. godine, Visoki savet sudstva je doneo odluku o izboru dva kandidata:

1. Rogić Zoran, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu;

2. Trifunović Radulović Irena, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 10. juna 2016. godine doneo Odluku o izboru dve sudije u Apelacionom sudu u Beogradu.

Po oglasu koji je objavljen 15. aprila 2016. godine, Visoki savet sudstva je doneo odluku o izboru dva kandidata:

1. Vasić Predrag, sudija Višeg suda u Beogradu;

2. Čogurić Maja, sudija Višeg suda u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 10.06.2016.
Naslov: Redakcija