Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U TOKU JE IZRADA JEDINSTVENOG JAVNOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA I OSTALIH USLOVA POSLOVANJA: BIćE POPISANE SVE PROCEDURE U KOJIMA SE PRIVREDNI SUBEKTI OBRAćAJU DRżAVNOJ UPRAVI, BILO DA SU U PITANJU DOZVOLE, SAGLASNOSTI, REšENJA I DRUGO. OVE PROCEDURE ćE BITI OBJAšNJENE NA LAKO RAZUMLJIV NAčIN, KOJI ćE ZNAčAJNO OLAKšATI PRIVREDNICIMA, A SA DRUGE STRANE BIćE STVORENA OSNOVA ZA UKIDANJE NEPOTREBNIH PROCEDURA - "GILJOTINA PROPISA"


Započeta je izrada jedinstveng javnog registra administrativnih procedura i ostalih uslova poslovanja, koji će značajno olakšati privrednicima i omogućiti giljotinu propisa, izjavila je pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović.

"Počela je realizacija veoma ambicioznog projekta da se popišu sve procedure u kojima se privredni subekti obraćaju državnoj upravi, bilo da su u pitanju dozvole, saglasnosti, rešenja i drugo. Da se popišu i objasne na način da su lako razumljivi privrednim subjektima čime će se značajno olakšati sa jedne strane, a sa druge strane biće stvorena osnova za ukidanje nepotrebnih procedura", rekla je Obradović Jovanović.

Obradović Jovanović je u Palati Srbija, gde je predstavljen Izveštaj o sprovođenju evropskog akta o malim preduzećaima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, rekla da je u tom Izveštaju najbolje ocenjena Srbija, zajedno sa Turskom i Makedonijom.

"Taj akt predstavlja evropsku politiku razvoja sektora malih i srednjih preduzeća (MSP),a za zemlju kandidata kao što je Srbija to je veoma važan dokument i naša obaveza je da ga sprovodimo", istakla je pomoćnica ministra.

Kako kaže, naša nacionalna politika je usklađena sa ovim dokumentom tako da izveštaj predstavlja i ocenu sprovođenja politike MSP.

"Nama je drago da je u izveštaju konstatovano da je Srbija, uz Tursku i Makedoniju, najnaprednija u smislu usklađivanja svojih politika i prakse u ovoj oblasti sa politikom EU", istakla je ona.

Taj akt se sprovodi već više godina i sadrži 10 smernica šta treba uraditi da bi poslovno okruženje za MSP bilo povoljno, a najveći rezultat biće postignut sprovođenjem aktivnosti u okviru "Godine preduzetništva", koja je proglašena u Srbiji tokom 2016. godine.

Obradović - Jovanović je podsetila da je Vlada Republike Srbije u 2016. godini predvidela 33 nacionalna programa sa različitim vidovima podrške.

Prema njenim rečima, najvažnije je da se nastave reforme poslovnog okruženja u smislu smanjenja parafisklanih nameta i stvaranja transparentnijeg okruženja i upravo zato je počela izrada jedinstvenog registra procedura.

Ona je dodala da je pomenuti izveštaj važan dokument za Srbiju kada je reč o pregovaračkom Poglavlju 20.

Šef Sektora za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji Frejk Janmat izjavio je da EU ima pristup proširenju koji utvrđuje tri priritetne zone - vladavinu zakona, reormu javnog sektora i ekonomske reforme.

"Ovaj izveštaj nam pruža dobre savete kako da idemo napred, ali i da vidimo koja su ograničenja. Takođe, na osnovu njega pravimo proceni koliko se prilagođavamo evropskim standarima kada je reč o malim preduzećima", rekao je Janmat.

On je naveo da EU očekuje od Srbije napredak u svih 35 pregovaračkih poglavlja, kao i Poglavlju 20 koje se odnosi na preduzetništvo i privrednu politiku.

EU je, kako kaže, prilično zadovoljna što je Srbija usvojila Strategiju za razvoj MSP i preduzetništva od 2015. do 2020. godine i Akcioni plan.

Janmat je rekao da, ipak, u Srbiji još nisu smanjeni parafisklani nameti zbog složenosti tog posla ili zbog lokalnih samouprava, ali da je veoma dobro što je Vlada Republike Srbije proglasila "Godinu preduzetništva" u Srbiji. On je dodao da će EU nastaviti da pomaže Srbiju i u toj oblasti u narednom periodu.

Izvor: Vebsajt RTS, 10.06.2016.
Naslov: Redakcija