Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN RADNI TEKST NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2019-2024. GODINE: Rok za komentare 15. jul 2019. godine


Ministarstvo pravde objavilo je radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine.

Imajući u vidu da su u prethodnom periodu učinjeni brojni reformski koraci u oblasti pravosuđa u cilju daljeg jačanja vladavine prava, Ministarstvo pravde ukazuje da je donošenje nove strategije korak koji je potrebno ispuniti u daljem procesu evropskih integracija i ispunjavanja prelaznih merila definisanih u poglavlju 23.

Ministarstvo pravde podseća da su ključni prioriteti donošenja nove strategije: dalje jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva kroz unapređeni normativni i institucionalni okvir; dalje jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija kroz poštovanje etičkih principa, kao i unapređenje odgovornosti pravosudnog sistema kroz jačanje mehanizma odgovornosti sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Prioritet je i dalje podizanje kvaliteta pravosudnog sistema jačanjem stručnosti i osposobljenosti nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu.

Takođe, nova strategija važna je radi daljeg podizanja nivoa efikasnosti pravosudnog sistema kroz analizu i prilagođavanje pravosudne mreže, smanjenje ukupnog broja nerešenih predmeta i sprečavanje nastanka dodatnih starih predmeta, kao i zbog razvijanja IT sistema u pravosuđu sa ciljem postizanja modernog e-pravosuđa.

Prioritet nove strategije jeste i podizanje stepena poverenja javnosti u rad pravosuđa kroz dostupnost pravosudnih institucija i kontinuiranu transparentnost njihovog rada, što podrazumeva bolju funkcionalnost internet stranica pravosudnih institucija.

Članovi radne grupe koji su izradili radni tekst, bili su predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija, kao i strukovnih udruženja – iz Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državnog veća tužilaca, advokature, Pravosudne akademije, javnobeležničke komore, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Udruženja sudija i tužilaca, kao i Komore izvršitelja.

Doprinos izradi radnog teksta Nacionalne strategije dali su ugledni nacionalni stručnjaci koji su bili angažovani od strane USAID-ovog projekta "Vladavina prava".

U cilju doprinošenja izradi nacrta Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, Ministarstvo poziva stručnu javnost da u okviru konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na radni tekst Strategije, na adresu Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26, ili putem elektronske pošte na adresu: vida.stepanovic@mpravde.gov.rs, najkasnije do 15. jula 2019. godine.

Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađen finalni nacrt Strategije i započet formalni proces javne rasprave.

Komentare koje su prethodno dostavili članovi Radne grupe za izradu Strategije, u skladu sa kojima je izmenjen prvobitni radni tekst Strategije, možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 10.05.2019.
Naslov: Redakcija