Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Rasprava će trajati do 28. maja 2019. godine


 Ministarstvo pravde raspisalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koja će trajati do 28. maja 2019. godine.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona dostavljaju se na adresu elektronske pošte: branislav.stojanovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26.

Ministarstvo pravde je prateći primenu propisa u ovoj oblasti koju normativno uređuje, pre svega nadzirući sprovođenje postupka izvršenja i obezbeđenja kroz svakodnevni nadzor nad radom javnih izvršitelja uočilo određene nedostatke koji utiču na efikasno vođenje postupka izvršenja i obezbeđenja. Stoga ovo Ministarstvo nalazi da je potrebno ponovo otvoriti zakonski tekst i pretresti sve relevantne odredbe u cilju pronalaženja i propisivanja rešenja koja će doprineti poboljšanju sistema efikasnosti izvršenja i obezbeđenja u praksi.

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju radiće na daljem unapređenju svih relevantnih odredbi zakona, posebno odredbi koje se odnose na:

1) nadležnost sudova i javnih izvršitelja u postupku izvršenja u smislu preispitivanja zakonskih odredaba koje treba da razgraniče nadležnost suda i javnih izvršitelja u postupku izvršenja, pogotovo u delu koji se tiče izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima, naplate zakonskog izdržavanja, kao i nadležnosti kod zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja;

2) troškove postupka u smislu načina na koji se odlučuje o troškovima, dejstva pravnog akta kojim se odlučuje o troškovima, kao i definisanja plaćanja troškova u slučaju kada je jedna od stranaka oslobođenja plaćanja troškova;

3) raspodelu predmeta javnim izvršiteljima u smislu utvrđivanja i implementacije potrebnih mehanizama za jednaku raspodelu predmeta svim javnim izvršiteljima;

4) oblast dostavljanja u smislu revidiranja postojećih rešenja, naročito u oblasti dostavljanja dokumenata sudu i javnim izvršiteljima od strane državnih organa, imaoca javnih ovlašćenja, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i u oblasti koja se tiče elektronskog dostavljanja;

5) izvršenja na nepokretnim stvarima u smislu revidiranja postojećih zakonskih odredbi koje se odnose na nadležnost za postupanje, objavljivanje akata u vezi sa javnim prodajama i sprovođenje izvršenja na bespravno podignutim objektima;

6) prelaz potraživanja u smislu utvrđivanja tačnog delokruga na koji se ovaj institut odnosi, kao i postavljanja novih zakonskih rešenja u cilju izbegavanja negativnog sukoba nadležnosti između izvršnog i parničnog suda;

7) odlaganje izvršenja u smislu revidiranja postojećih pravnih rešenja koja uređuju ovu oblast, a posebno odredbi koje uređuju slučajeve u kojima se primenjuje ranije važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju, nadležnost za postupanje po predlogu za odlaganje, kao i period na koji se odlaže izvršenje;

8) pravne lekove u cilju utvrđivanja svrsishodnosti propisanih pravnih pravila i propisivanja novih rešenja koja doprinose većoj efikasnosti.

Dodatno, radna grupa će razmotriti inicijative i predloge za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju upućene od strane drugih institucija, a u cilju dodatnog preciziranja odredaba Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Radna grupa je formirana tako da se obezbedi zastupljenost sudija svih nivoa sudova, uglednih pravnih stručnjaka, predstavnika pravosudnih profesija, kao i predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 09.05.2019.
Naslov: Redakcija