Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Izmenama Zakona biće propisane podsticajne mere za primenu medijacije pre svega u sudovima, kao što je snižavanje sudske takse i motivacija građana da se opredele za medijaciju


Medijacija je "vrednosni napredak", a ne samo alternativa sudskom rešavanju sporova, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević.

Milojević je podsetio da je VKS u saradnji sa Ministarstvom pravde i Visokim savetom sudstva prošle godine dao obavezno uputstvo sudovima za primenu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), nakon čega je, kako je naveo, polako nabolje krenula primena medijacije u praksi.

"Pre toga rezultati su bili maltene poražavajući i brojalo se na prste jedne ruke koliko je predmeta rešeno medijacijom. U poslednje vreme je krenulo, a dobar primer dolazi iz Niša gde se dnevno medijacijom rešavaju po dva tri predmeta", rekao je predsednik VKS.

Podsetio je da je medijacija prvi put počela da se primenjuje u SAD 1976. godine, jer je u to vreme imala najveći broj parničnih predmeta po broju stanovnika.

"I to je dalo dobre rezultate, a nadamo se da će i kod nas ti rezultati uskoro biti dobri", naveo je Milojević.

Podsećajući da domaći mentalitet sklon čestom sporenju pred sudom, predsednik VKS je ukazao i na dosta sistemskih problema koji se javljaju donošenjem pojedinih novih zakona.

"Maltene svaki zakon koji se donese izazove neki sistemski problem i veliki broj tužbi odnosno masovnih sporova – baš kod tih masovnih sporova vidim ulogu medijacije da pomogne u njihovom rešavanju. To će doprineti efikasnosti i brzini rešavanja i rasterećenju sudova", naveo je Milojević.

Pomoćnica ministra pravde Jelena Deretić najavila je izmene Zakona budući da, kako je navela, Ministarstvo prepoznalo normativni okvir kao jednu od prepreka za veću primenu medijacije.

"Ideja je da se propišu podsticajne mere za primenu medijacije pre svega u sudovima, kao što je snižavanje sudske takse i motivacija građana da se opredele za medijaciju. Takođe potrebno je i motivisati sudije da odaberu medijaciju, jer će im se to računati kroz konačne rezultate rada kao više rešenih predmeta", precizirala je Deretićeva.

Savetnica predsednika Privredne komore Srbije, Nermina Ljubović kaže da je komora prepoznala važnost pružanja usluge medijacije budući da vođenje dugotrajnih postupaka pred sudom mnogo košta privredu.

Medijacija je, kako je navela, način da se sporovi reše vansudskim putem na jednostavniji, kraći, jeftiniji i bez negativnih reparacionih efekata i gubljenja poslovnih partnera.

"Privredna komora Srbije je Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015) definisana kao i institucionalni posrednik u ovom postupku i zahvaljujući tom zakonu smo izgradili potrebnu infrastrukturu za pružanje usluga medijacije", navela je Ljubovićeva.

Pred komorom je vođeno 40 postupaka sporazumnog finansijskog restruktuiranja od kojih je polovina uspešno rešena, a u pitanju su sporovi vredni oko 40 miliona evra.

Ljubovićeva je dala i primer Italije u kojoj privredne komore pružaju uslugu medijacije, gde je tokom godinu dana primene takozvane obavezne medijacije (zbog obaveze privrednih subjekata da pokušaju medijaciju pre odlaska na sud) rešavano oko 90.000 postupaka, koji su prosečno trajali 56 dana.

"Uspešno je rešeno više od pola, a procene su da su uštede za privredu bile oko 132 miliona evra", navela je Ljubovićeva i istakla da je medijacija je veliki potencijal mogućnost za razrešenje problema u privredi.

Sa druge strane, kako je ukazala, medijacija predstavlja i način za rasterećenje sudova, za smanjenje broja sudskih postupaka, za rasterećenje sudija koji su prenatrpani predmetima i sve to za rezultat ima unapređenje poslovnog ambijenta i stimulativniji ambijent za privlačenje stranih investicija.

Vođa projekta na promociji medijacije u Srbiji Aleš Zalar iz Slovenije istakao je da je jako bitno da PKS svoje članove – kompanije motiviše da u poslovne ugovore ubace klauzulu o medijaciji kojim će se obavezati da će ukoliko dođe do spora prvo pokušati da ga reše medijacijom pre nego se obrate sudu.

"PKS će dati posebnu izjavu – zavet medijacije, na osnovu koje će od svojih članova nadalje tražiti da se priključe toj inicijativi, kako bi to postalo deo poslovne politike svake kompanije u Srbiji", napomenuo je Zalar, koji je i bivši ministar pravde Slovenije.

Izvor: Vebsajt RTS, 10.05.2018.
Naslov: Redakcija