Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PROGRAMA UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM DOSTUPAN NA UVID ZAINTERESOVANIM LICIMA


Nacrt programa upravljanja radioaktivnim otpadom i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa upravljanja radioaktivnim otpadom na životnu sredinu  (ONLINE), od 13.5.2015. dostupni su na javni uvid. U narednih 30 dana zainteresovani će moći da izvrše uvid u navedena dokumenta, u papirnom obliku, u prostorijama Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova, kao i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (http://www.srbatom.gov.rs) u delu akta u pripremi. (ONLINE)

Nacrt Programa upravljanja radioaktivnim otpadom i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa upravljanja radioaktivnim otpadom na životnu sredinu odnose se na teritoriju Republike Srbije.

Programom upravljanja radioaktivnim otpadom određuju se dugoročni planovi i ciljevi u vezi sa upravljanjem radioaktivnim otpadom, u skladu sa standardima i principima međunarodnih organizacija u ovoj oblasti, kao i preuzetim međunarodnim obavezama.

Javna prezentacija Nacrta programa i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u Beogradu u ponedeljak 15. juna 2015. godine, u prostorijama Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, Beograd, Masarikova 5, 15. Sprat, sa početkom u 11 časova.

Primedbe na Nacrt programa i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, u pisanoj formi, Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije na adresu: Masarikova 5/XV, 11000 Beograd, u toku trajanja javnog uvida<n/b>, zaključno sa 11. junom 2015. godine.

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu biće dostupan u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije najkasnije 30 dana od dana završetka Javnog uvida, odnosno do 11. jula 2015 godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, 13.5.2015.