Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: Predviđene su novčane kazne za sve privredne subjekte koji ne budu namenski koristili dobijena sredstva kao i one koji dobijenom podrškom ne budu upravljali su skladu sa Uredbom


Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 - dalje: Uredba) predviđene su novčane kazne za sve privredne subjekte koji ne budu namenski koristili dobijena sredstva kao i one koji dobijenom podrškom ne budu upravljali su skladu sa Uredbom. U prevodu, između ostalog, pravna lica koji dobijeni minimalac ne isplate radniku biće kažnjeni sa najmanje 500.000 dinara.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji dobiju pravo na isplatu minimalnih zarada iako za to nisu ispunili uslove, kao i oni koji nenamenski troše dobijena sredstva i koji ne vrate davanja predviđena Uredbom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30 - 70 odsto primljenih direktnih davanja, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika. Kazna za odgovorno lice je 50.000 do 100.000 dinara.

Kazne su predviđene i za privredne subjekte u privatnom sektoru koji ostvare pravo na odlaganje plaćanja javnih prihoda iako na to nemaju pravo ili ako iste ne plate u celosti zajedno sa kamatom. U tom slučaju predviđena je novčana kazna u visini od 20 - 50 odsto iznosa odloženih javnih prihoda, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika. Kazna za odgovorno lice je 25.000 – 50.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Blic, S. L., 10.04.2020.
Naslov: Redakcija