Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OSAM BANAKA UKINULO POJEDINE NAKNADE VEZANE ZA KORIŠĆENJE POS TERMINALA U TRGOVINAMA


Na osnovu podataka koje je Narodna banka Srbije prikupila od pružalaca platnih usluga, od jedanaest banaka koje pružaju uslugu prihvatanja platnih kartica na prodajnim mestima (odnosno, omogućavaju POS terminale trgovcima), osam je ukinulo fiksne i druge naknade vezane za korišćenje POS terminala, kao što je naknada koja se naplaćuje u slučaju da trgovac ne ostvari ugovoreni promet preko POS terminala, zatim naknada za korišćenje GPRS terminala i sl. Navedeno se ne odnosi na naknade koje banke naplaćuju trgovcu po pojedinačnoj realizovanoj transakciji plaćanja koja je izvršena na tom POS uređaju.

Time su banke prihvatioci, u uslovima vanrednih okolnosti za naše građane i privredu, učinile dodatni napor kako bi trgovcima, a naročito manjim trgovcima, olakšale prevazilaženje posledica prouzrokovanih pandemijom COVID-19.

Istovremeno, time je omogućeno i to da trgovci zadrže najveći broj POS terminala na prodajnim mestima i tako obezbede svojim kupcima bezgotovinska plaćanja platnim karticama, što je u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji preporučeni način plaćanja za sve građane.

Banke prihvatioci platnih kartica koje su za vreme vanrednog stanja ukinule navedene naknade su: Banka Poštanska štedionica, Banca Intesa, Komercijalna banka, Vojvođanska banka, Credit Agricole banka, ProCredit banka, OTP banka i UniCredit banka.

Izvor: Vebsajt NBS, 10.04.2020.