Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANJA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2016. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVA DO 16. MAJA 2016. GODINE. PRAVO NA UčEšćE IMAJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN PROJEKAT UNAPREđENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI. ZA OVU NAMENU IZDVOJENO JE 125 MILIONA DINARA


Lokalne samouprave mogu da zamene stare fasade, dotrajalu stolariju, krovove i tavanice, ali i da ugrade klima-uređaje i nove toplotne kotlove - o trošku države. Budžetski fond za energetsku efikasnost, koji radi pri Ministarstvu rudarstva i energetike, raspisao je 11. aprila 2016. godine konkurs za dodelu 125 miliona dinara, odnosno više od milion evra ukupno za ove poslove.

Svaka opština može da dobije najviše 15 miliona dinara za klimatizaciju, ugrađivanje unutrašnjih vrata, prozora ili fasade, s tim što se samo onima u najsiromašnijim opštinama ovi poslovi finansiraju sa 100 odsto. Ostalima se pokriva 70 odsto ukupnih troškova. Lokalne samouprave od Fonda mogu da traže sredstva i za javno osvetljenje.

- Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda po projektu modernizacije sistema javnog osvetljenja iznosi do 20 odsto od vrednosti projekta, a maksimalno milion dinara - stoji u javnom konkursu.

Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva najkasnije do 16. maja 2016. godine do 15.00 časova.

Na spisku je i izolacija zidova, ugradnja pumpi sa promenljivim brojem obrtaja, ugradnja uređaja za automatsku regulaciju grejanja, instalacije kotlova na biomasu, zamena svetiljki i instalacija solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode.

Domaćinstva ni ove godine neće po povoljnijim cenama moći da zamene dotrajale prozore i spoljna vrata, uvedu izolaciju na fasadama i tako spreče rasipanje energije. Fond za eneregtsku efikasnost trebalo je da finansira i projekte u privatnim kućama i stanovima, a 2014. godine je raspisan i konkurs za to, sredsta su preusmerena na domaćinstva ugrožena u poplavama. Od tada nije bilo reči o pomoći građanima, već samo lokalnim samoupravama.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. L. J., 12.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija