Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: ODRżAN KOORDINACIONI SASTANAK O ZLOUPOTREBAMA U POSTUPKU IZBORA UDżBENIKA


Agencija za borbu protiv korupcije organizovala je 12. aprila 2016. godine koordinacioni sastanak državnih organa na temu korupcije u prosveti.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obratilo se Agenciji tražeći stručnu pomoć u borbi protiv korupcije vezano za postupak izbora udžbenika. Sastanak je jedan od rezultata te inicijative, kao i procene Agencije da postoji sumnja u nedozvoljeni uticaj na nosioce vlasti i "lobiranje" koje je na granici ucene.

Iako je pre nepunih godinu dana donet novi Zakon o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) sa ciljem, pored ostalog, da se spreče zloupotrebe u postupku izbora udžbenika, pokazalo se da u praksi to ipak nije slučaj.

Jedan od najdrastičnijih primera nedozvoljenog podsticaja nastavnika da izaberu udžbenike određenog izdavača je ponuda za učešće na četvorodnevnom stručnom seminaru u inostranstvu za 20 evra po osobi. Postoje i suptilniji metodi za podsticaj nastavnika tako što im izdavači udžbenika nude, na primer, tablet računare na "besplatno korišćenje" za evaluaciju udžbenika koja je inače zakonski obavezna.

Zaključeno je da rešavanje problema u postupku izbora udžbenika zahteva sinhronizovano delovanje svih nadležnih državnih organa i dogovoreno je da se formira radna grupa, čiji će rad koordinirati Agencija za borbu protiv korupcije, koja će analizirati slabe tačke u sistemu koje povećavaju intenzitet rizika korupcije u ovoj oblasti i definisati odgovarajuća rešenja.

Uvodne napomene o aktivnostima Agencije u vezi sa temom sastanka dala je direktorka Agencije Tatjana Babić, nakon čega je ministar Srđan Verbić prisutne upoznao sa iskustvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u primeni novog Zakona o udžbenicima.

Sastanku su prisustvovali i: potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Aleksandar Lipkovski, predsednik Saveta Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović, zamenik Republičkog javnog tužioca Milan Bojković, zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović, pomoćnica Poverenice za ravnopravnost Mirjana Kecman, zamenica predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Vesna Gojković Milin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete Zorana Lužanin, državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Jovan Stojić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Miloš Oparnica, direktor Centra za EU integracije Privredne komore Srbije Gordana Tiodorović, član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, kao i predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Uprave za javne nabavke i Interne revizije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 12.04.2016.