Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraBRANKO LUBARDA SUDIJA EVROPSKOG SUDA U STRAZBURU


Profesor Branko Lubarda sa Univerziteta u Beogradu položio je zakletvu i time zvanično postao sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Lubarda je međunarodno priznati stručnjak za radno pravo, a za sudiju je izabran na Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope krajem januara ove godine.

Osim što je držao katedru na Pravnom fakultetu, profešor Lubarda je bio predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije i stručni saradnik Međunarodne organizacije rada.

Evropski sud pravde je nezavistan međunarodni sud pod okriljem Saveta Evrope kome se obraćaju građani koji smatraju da su nacionalni sudovi povredili njihova prava, a Srbija je među rekorderima po broju uvaženih tužbi. 

Izvor: Večernje novosti, 13.4.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print