Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU OD 1. SEPTEMBRA 2014. GODINE


Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković najavio je da će Zakon o javnom beležništvu, nakon dva odlaganja, u Srbiji početi da se primenjuje od 1. septembra ove godine.

  • Ovaj zakon se primenjuje od 1. septembra 2014. godine, izuzev odredaba čl. 15. i 16, čl. 25. do 30. i čl. 143. do 148. zakona, koje se primenjuju od osmog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 25. maja 2011. godine.

Selaković je na otvaranju godišnje Plenarne sednice Komisije za evropska pitanja Međunarodne unije notara, koja se održava u Banjaluci, podsetio na to da je do sada 159 kandidata položilo javnobeležnički ispit.

Na taj način je ispunjen zakonski uslov za formiranje Javnobeležničke komore, koja će početi da radi sredinom godine, najavio je ministar.

Javni beležnici su, kako je istakao, najobrazovaniji i najsposobniji pravnici u jednoj zemlji jer njihovo znanje mora da bude proporcionalno stepenu njihove odgovornosti.

On je naveo da su partneri Ministarstva u promovisanju ove nove profesije Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i francuska Fondacija za kontinentalno pravo, pri čemu se od aprila ove godine projektu pripreme i obuke budućih javnih beležnika u Srbiji priključila i Mađarska notarska komora.

Selaković je izrazio zahvalnost kolegama i prijateljima iz Notarske komore Republike Srpske, Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, kao i komora Makedonije i Crne Gore, koji su pružili značajan doprinos dosad postignutim rezultatima, ali i budućem uspehu javnobeležničke profesije u Srbiji.

On je, kada je reč o stvaranju uslova za primenu Zakona o javnom beležništvu, objasnio da je pre formiranja Komore javnih beležnika neophodno izvršiti izmene Pravilnika o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika.

Takođe, kako je dodao, potrebno je usvojiti i zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, ali i set zakona koji su od značaja za funkcionisanje javnobeležničke službe, među kojima su i zakoni o overi prepisa, potpisa i rukopisa, hipoteci, nasleđivanju i privrednim društvima.

Javni beležnici imaju izuzetno značajno mesto i u Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine, kao i u Akcionom planu koji predviđa čitav niz aktivnosti i mera koje će javnim beležnicima omogućiti znatno bolji rad, podsetio je Selaković.

Prema njegovim rečima, ova profesija će imati značajnu ulogu i u funkcionisanju pravosudnog sistema u Srbiji, pri čemu će se javnim beležnicima postepeno prenositi ovlašćenja kako budu usavršavali svoje funkcionisanje u novoj struci.

Pored jačanja pravne sigurnosti, kako je naglasio, javni beležnici imaće ulogu i u podizanju opšte pravne kulture građana, ali i u stvaranju dobrog investicionog ambijenta za privlačenje stranog kapitala u Srbiju.

Sve izmene normativnog okvira potrebne za kvalitetan rad budućih javnih beležnika, a koje su u toku, biće usmerene na to da javni beležnici svojim radom i delovanjem mogu da doprinesu sigurnosti pravnog prometa u Srbiji, poručio je ministar.

On je izrazio nadu da će se srpski javni beležnici uskoro pridružiti velikoj porodici notara i Međunarodnoj uniji notara.

Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković ukazala je na to da su uspostavljanjem notarijata sudovi oslobođeni brojnih predmeta, i ocenila da će najbolji efekat biti postignut prenosom ostavinskih postupaka sa sudova na notare.

Notarijat u Republici Srpskoj ispunjava svoj cilj, a to je potpuna pravna sigurnost svih građana, istakla je Zlatković.

Ona je podsetila na to da su notarske naknade smanjene u poslednjih godinu dana, a naročito kada je reč o registraciji poslovnih subjekata, gde su svedene na minimum.

Organizator međunarodnog skupa notara u Banjaluci su notarske komore Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 13.4.2014.