Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Ministarstvo zdravlja postupilo po naredbi Poverenika. Umesto nefunkcionalnih, loših i rizičnih mera "zaštite", svim ustanovama koje koriste IZIS Ministarstvo je dodelilo nove adrese elektronske pošte u okviru sistema "Moj Doktor", a licima koja u tim ustanovama imaju pristup IZIS dodelilo je nove, posebno strukturisane lozinke za pristup tom sistemu, uz obavezu tih lica da prilikom prve prijave u sistem promeni lozinku


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom njegove naredbe Ministarstvu zdravlja da preduzme organizacione, tehničke i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), pismom ministra zdravlja obavešten da je Ministarstvo, postupajući po naredbi, implementiralo sistem zaštite kojim se otklanjaju nedostaci na koje je Poverenik prethodno ukazao.

Poverenik je prethodno, više puta, počevši od oktobra 2016, sukcesivno ukazivao na veoma zabrinjavajuće, ozbiljne nedostatke u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti u okviru IZIS. Poverenik je, osim nekoliko upozorenja Ministarstvu, na to upozorio i Vladu Republike Srbije, a o svemu tome je obaveštavao javnost.

Prema dokumentaciji koju je dostavilo Povereniku, Ministarstvo je sada, postupajući po njegovoj naredbi, umesto nefunkcionalnih, loših i rizičnih mera "zaštite", svim ustanovama koje koriste IZIS dodelilo nove adrese elektronske pošte u okviru sistema "Moj Doktor", a licima koja u tim ustanovama imaju pristup IZIS dodelilo je nove, posebno strukturisane lozinke za pristup tom sistemu, uz obavezu tih lica da prilikom prve prijave u sistem promeni lozinku. Dostavljanje novih lozinki korisnicima izvršeno je na nove adrese u okviru sistema "Moj doktor", uz korišćenje enkripcije. Ministarstvo zdravlja je sačinilo Uputstvo za korišćenje službene e-mail adrese ustanove i Proceduru za postupanje sa korisničkim nalogom i lozinkom za korisnike IZIS, kojima je odredilo način korišćenja istih i utvrdilo obavezu čuvanja njihove tajnosti.

Poverenik očekuje da Ministarstvo zdravlja obezbedi trajni, ozbiljan nadzor nad funkcionisanjem preduzetih mera, s obzirom na izuzetan, nesporni značaj zaštite ličnih podataka pacijenata i medicinskih radnika od neovlašćenog pristupa odnosno zloupotreba, naglašen ne samo Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), nego i Zakonom o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon).

Izvor: Vebsajt Poverenika, 13.03.2017.
Naslov: Redakcija