Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA UREĐENJE PROCEDURE POSTUPANJA NADLEŽNIH POVODOM ZAHTEVA FIZIČKOG LICA O PRIBAVLJANJU PODATAKA O IDENTITETU VLASNIKA NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Shodno važećim propisima Republike Srbije u slučaju da je putem društvenih mreža počinjeno krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi, građanima nije omogućeno da zatraže sudsku zaštitu svojih prava jer nisu u mogućnosti da za potrebe vođenja krivičnog postupka, pribave podatke o IP adresama korisnika naloga građana


Zaštitnik građana podnosi Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije inicijativu za stvaranje pravnog okvira kojim će se urediti procedure postupanja nadležnih organa na opravdani zahtev fizičkog lica radi pribavljanja podataka o identitetu lica (vlasnika naloga na društvenim mrežama) kada postoje okolnosti koje ukazuju da je posredstvom društvenih mreža učinjeno delo koje se goni po privatnoj tužbi.

Zaštitniku građana pritužbama je ukazano da građani prema kojima je putem "fiktivnih" naloga na društvenim mrežama počinjeno krivično delo, koje se goni po privatnoj tužbi, nisu u mogućnosti da krivično gone počinioce, jer je podatak o identitetu takvih lica moguće pribaviti samo uz nalog suda, čime im je povređeno pravo na sudsku zaštitu prava zajemčenih Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), kao i pravo na uklanjanje posledica koje su povredom nastale.

U slučaju da je krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi učinjeno putem društvenih mreža, pre podnošenja privatne tužbe sudu, potrebno je utvrditi identitet navedenih lica, odnosno jedinstvenu brojčanu oznaku računara na internetu (IP adresa) sa kojih su komentari postavljeni, a kojim podacima raspolažu samo administratori društvenih mreža.

Shodno važećim propisima Republike Srbije u slučaju da je putem društvenih mreža počinjeno krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi, građanima nije omogućeno da zatraže sudsku zaštitu svojih prava jer nisu u mogućnosti da za potrebe vođenja krivičnog postupka, pribave podatke o IP adresama korisnika naloga građana.

Imajući u vidu navedeno, proizlazi da u pravnom sistemu Republike Srbije nije omogućeno da građanin radi zaštite svojih prava podnese privatnu tužbu zbog učinjenog krivičnog dela putem društvenih mreža jer nije moguće utvrditi identitet lica koji je delo počinilo, zbog čega Zaštitnik građana smatra da je od značaja za očuvanje principa pravne sigurnosti i načela vladavine prava da se stvori pravni okvir koji će otkloniti opisani nedostatak, navodi se u inicijativi Ombudsmana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 13.03.2017.
Naslov: Redakcija