Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: PREDSTAVKA LAZIć PROTIV SRBIJE PROGLAšENA NEDOPUšTENOM ZBOG NEISCRPLJIVANJA UNUTRAšNJIH PRAVNIH SREDSTAVA


Evropski sud za ljudska prava je 9. februara 2015. godine u veću sastavljenom od troje sudija usvojio odluku u predmetu Lazić protiv Srbije (po predstavci br. 47372/13), kojom je predstavku proglasio neprihvatljivom zbog neiscrpljivanja unutrašnjih pravnih sredstava. Ova odluka je na sajtu Suda objavljena 10. marta 2016. godine.

Podnosilac predstavke je Drago Lazić iz Dobrinaca, nekadašnji radnik društvenog preduzeća DD AD Nova Guma Ruma iz Rume. U odnosu na ovo preduzeće, koje je 2012. godine privatizovano, prethodno je otvoren stečajni postupak, a podnosilac je prema preduzeću imao potraživanja iz radnog odnosa koja nije uspeo da realizuje uprkos postojanju pravosnažnih presuda i kasnijem izvršnom postupku. Zbog toga se podnosilac predstavke 14. juna 2013. godine obratio Evropskom sudu za ljudska prava pozivajući se na na član 6.1. Konvencije, zbog dužine izvršnog postupka, povredu prava na mirno uživanje imovine (čl. 1 Protokola 1) i povredu prava na delotvorno sredstvo (čl. 13 Konvencije).

Sud je ovu predstavku proglasio neprihvatljivom zbog neiscrpljivanja unutrašnjih pravnih sredstava, rukovodeći se zaključkom iz odluke u slučaju Marinković v. Serbia, br. 5353/11, § 59, od 29. januara 2013. godine da sve predstavke koje se tiču preduzeća u stečaju ili preduzeća koja su prestala da postoje i koje su Sudu podnete posle 22. juna 2012. godine moraju prethodno da se podnesu Ustavnom sudu, jer je ustavna žalba od tog datuma postala delotvorno sredstvo koje se mora iskoristiti pre obraćanja Sudu.

Naime, tada je u "Sl. glasniku RS" objavljena odluka Ustavnog suda kojima je usvojena ustavna žalba u vezi sa neizvršenjem presude u odnosu na preduzeće u društvenoj svojini koje se nalazi u stečaju i kojim je određeno izvršenje presude isplatom iz budžetskih sredstava. Kako se podnosilac predstavke 14. juna 2013. godine obratio Evropskom sudu za ljudska prava, tj. pre obraćanja Ustavnom sudu, Sud je njegovu predstavku proglasio neprihvatljivom zbog neiscrpljivanja unutrašnjih pravnih sredstava.

Izvor: Redakcija, dr Slavoljub Carić, 13.03.2016.