Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA: PREKRšAJNI SUDOVI SU OVLAšćENI DA IZDAJU NAREDBU ZA PRIVOđENJE OSUMNJIčENOG KOJA VAżI NA TERITORIJI CELE SRBIJE, A POLICIJA, UKOLIKO NE MOżE ODMAH DA OKRIVLJENOG PREDA SUDU, MOżE DA MU ODREDI ZADRżAVANJE DO 24 čASA


Primenom novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 - dalje: Zakon), nesavesni vozači više neće moći da izbegavaju sudski postupak. Prekršajne sudije mogu da izdaju poternice koje važe u celoj zemlji a ne, kao do sada, lokalno. Svaki pokušaj izbegavanja odlaska na sud, skupo će koštati.

Izbegavanje odlaska kod sudije za prekršaje za neke je pravilo. Samo u Beogradu oko 250 vozača duguje ukupno 2.000 kazni koje treba da budu procesuirane. Praksa pokazuje da baš učinioci teških saobraćajnih nesreća najčešće izbegavaju sud.

"Postoje sigurno hiljade onih koji uspešno izbegavaju prekršajni postupak. Među njima možemo videti i neke javne ličnosti koje, čujemo preko medija, nisu dostupne sudovima ali mi ih viđamo po medijima, po kafićima", kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Da su oni koji često prave prekršaje na vreme bili osuđeni sačuvali bi se mnogi životi.

U Prekršajnom sudu kažu da, tek donošenjem novog Zakona, sudijama više nisu vezane ruke.

"Teorijski na granici sa Mađarskom neko lice može biti zaustavljeno i sprovedeno, ako je u pitanju recimo sud, u Surdulici, i to o svom trošku. Ali, ono što je vrlo važno, svakako da se te opšte naredbe neće odnositi na lakše, već samo na teže prekršaje", kaže Zoran Pašalić, predsednik Apelacionog prekršajnog suda.

Sudije za prekršaje imaće i jedinstvenu evidenciju prekršaja.

U svakom trenutku moći će da vide da li se protiv privedenog vodi još neki postupak i gde, pa onaj ko uđe u proceduru neće moći da izbegne odlazak pred sud.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Milutinović, 13.03.2016.
Naslov: Redakcija