Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENIMA OMOGUĆI KRAĆI RAD OD PUNOG RADNOG VREMENA NAKON ISTEKA PERIODA PRERASPODELE RADNOG VREMENA - Zakon o radu: čl. 57 do 61
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: STANJE U OBLASTI LJUDSKIH RESURSA I REFORME NA TRŽIŠTU RADA - Zakon o budžetskom sistemu: član 27e
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA GRADINA ZA IZVOZ MINERALNOG ĐUBRIVA U PERIODU OD 25.2.2014. DO 25.8.2014. GODINE Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta: čl. 30 i 31
Izvor: Paragraf Lex