Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INICIJATIVA ZA REGIONALNI SPORAZUM O PODELI ODUZETE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNIH DELA: Cilj inicijative je unapređenje pravnog osnova za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, bolja koordinacija organa za upravljanje oduzetom imovinom, tužilaštava i sudija, kao i usklađivanje sa standardima UN i EU u ovoj oblasti


Ministarstvo pravde - Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom predstavilo je inicijativu za zaključivanje regionalnog sporazuma o podeli oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela, u cilju unapređenja borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi.

Na sastanku u Beogradu, koji je Ministarstvo pravde - Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom organizovalo u saradnji sa Regionalnom anti-korupcijskom inicijativom (RAI) i AIRE centrom, predstavljen je radni tekst sporazuma.

Cilj inicijative je unapređenje pravnog osnova za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, bolja koordinacija organa za upravljanje oduzetom imovinom, tužilaštava i sudija, kao i usklađivanje sa standardima UN i EU u ovoj oblasti.

Inicijativa treba da omogući nadležnim organima podelu oduzete imovine između države gde je postupak sproveden i države porekla osuđenog lica, a upućena je Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Predviđena je mogućnost da se i ostale zemlje regiona priključe ovoj inicijativi.

Predloženi sporazum, pored ostalog, treba da precizira pojedinosti koje su u vezi sa oduzetom imovinom, povraćajem kulturnih dobara i bitkoina i brojna druga pitanja.

Inicijativu podržava projekat "Jačanje borbe protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi kroz unapređenje mera oduzimanja imovine", koji finansira Vlada Velike Britanije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 11.02.2020.
Naslov: Redakcija