Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojene odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o izboru zamenika javnog tužioca


U Danu za glasanje, 13. februara 2020. godine, Narodna skupština je većinom glasova usvojila:

1. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

 2. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

 3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

 4. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

 5. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

 6. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;

 7. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;

 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

 9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

 Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 13.02.2020.
Naslov: Redakcija