Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI PLAN I PROGRAM ZA GIMNAZIJE


Novi Plan i program nastave i učenja za opšte srednje obrazovanje, odnosno gimnazije uvodi novu paradigmu obrazovanja, jer pored dosadašnjeg tradicionalnog, predmetnog organizovanja nastave i razvijanja predmetnih znanja, sposobnosti i kompetencija uvodi kroz izborne programe, međupredmetnu povezanost, razvija međupredmetne i transverzalne kompetencije.

Unapređivanje gimnazijskog obrazovanja realizuje se i uvođenjem principa izbornosti. Učenik je prvi put u mogućnosti da počev od prvog razreda, a zaključno sa četvrtim razredom bira izborne programe. Aktivan izbor, omogućava učeniku da samostalno kreira deo svog obrazovanja u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama. Time se očekuje i veće angažovanje učenika ali i veće postignuće.

Postoji šest ponuđenih izbornih programa sa po jednim časom nedeljno za prvi i drugi razred. Od ovih šest svaka gimnazija bira četiri izborna programa koje nudi đacima u prvom i drugom razredu a učenici biraju dva izborna programa. Izborne programe koje su izabrali u prvom razredu učenici ne moraju pohađati u drugom razredu, nego ih mogu u zavisnosti od njihovog interesovanja promeniti.

Izborni programi za prvi i drugi razred gimnazija su:

 1. Jezik, mediji i komunikacija
 2. Pojedinac, grupa, društvo
 3.  Zdravlje i sport
 4.  Obrazovanje za održiv razvoj
 5.  Primenjene nauke
 6.  Umetnost i dizajn

U trećem i četvrtom razredu postoji devet izbornih programa sa po dva časa nedeljno:

 1.  Obrazovanje za održiv razvoj
 2.  Umetnost i dizajn
 3. Primenjene nauke 1 za usmerenje ka medicinskim naukama
 4. Primenjene nauke 2 za usmerenje ka tehničkim naukama
 5.  Osnovi geopolitike
 6.  Ekonomija i biznis
 7.  Religije i civilizacija
 8.  Metodologija naučnog istraživanja
 9.  Savremene tehnologije

Od ponuđenih devet izbornih programa, gimnazija učeniku nudi pet izbornih programa a učenik bira dva izborna programa u trećem razredu, koje mora nastaviti i u četvrtom razredu.

Novina je povećanje nedeljnog broja časova na prirodno-matematičkom, društveno-jezičkom i opštem smeru za dva časa nedeljno u sva četiri razreda. Svi predmeti dobijaju dodatne nastavne sadržaje kroz izborne programe, odnosno dodatne časove, koje mogu da predaju dosadašnji profesori gimnazija. Na primer gimnazija od ukupno 24 odeljenja, imaće dodatnih, novih 6864 časa, što je novo dodatno angažovanje za skoro deset nastavnika. Na svakom izbornom programu mogu raditi nastavnici sa dva ili više dosadašnjih predmeta.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poseban značaj daje predmetu računarstvo i informatika, koji postaje obavezan predmet u osnovnoj školi. Planira se da se digitalna pismenost i neki sadržaji koji su se do sada predavali u gimnazijama transliraju u osnovnu školu. Organizaciono i metodički, nastava računarstva i informatike će se realizovati isključivo vežbama u računarskim kabinetima.

Pored toga predviđen je predmet napredne tehnologije sa temama iz računarstva i informatike, programiranja, elektronike i robotike. Razvoj međupredmetnih kompetencija i međupredmetni izborni programi nameću primenu IKT-a u svim obaveznim predmetima i izbornim programima gimnazijskog obrazovanja.

Pored toga učenicima se nude i smerovi za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kao i obdarenih učenika u matematičkoj gimnaziji. Rešenja za računarstvo i informatiku su izbalansirana i kvalitetnija nego do sada, zauzet je stav da IKT mora biti u svim predmetima ali i da ostane predmet računarstvo i informatika u vežbama dok se napušta koncept dosadašnje blok nastave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 13.02.2018.