Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Održan drugi sastanak Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa ovim Zakonom


10. februara 2017. godine u zgradi Vlade Republike Srbije održan je drugi sastanak Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), kojim je predsedavao državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i predsednik ovog tela Vlade, Želјko Ožegović. Sastanku su pored članova Koordinacionog tela prisustvovali i članovi Radne grupe za pružanje podrške njegovom radu.

Tema sastanka sastanka bilo je definisanje kriterijuma i smernica za rad Koordinacionog tela i Radne grupe i postizanje konsenzusa oko daljih aktivnosti i dinamike rada.

Na sastanku je istaknuto da je zbog značaja, obimnosti i složenosti procesa usklađivanja zakona kojima su regulisani posebni upravni postupci sa Zakonom o opštem upravnom postupku neophodno angažovanje i uzajamna saradnja svih organa državne odnosno javne uprave.

Zadatak Koordinacionog tela, obrazovanog Odlukom Vlade od 05. oktobra 2016. godine je da proceni usklađenost odredaba posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, kako bi se celokupan proces okončao u zakonom definisanom roku (1. jun 2018. godine).

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 10.02.2017.
Naslov: Redakcija