Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA: Rok u kome građani prvu prodaju akcija stečenih na osnovu Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, mogu da obave bez naknade brokerskih usluga je 31. decembar 2018. godine. Ova mogućnost ne odnosi se na transakcije koje sprovodi Beogradska berza i Centralni registar u kome se preknjižava promena vlasnika nad vrednosnim hartijama


Ko do sada nije prodao svoje besplatno dobijene akcije, od 2017. godine mora da plati dve, od ukupno tri provizije koje se zaračunavaju pri njihovom trgovanju. Tako svi vlasnici akcija NIS i Aerodroma, koji sada žele prvi put da prodaju svoje akcije, uslugu brokera i dalje dobijaju besplatno, dok će provizije Beogradske berze i Centralnog registra hartija od vrednosti morati da plate.

Obe provizije obračunavaju se u vrednosti od po 0,1 odsto od ostvarenog prometa tim akcijama na berzi. Ako je za utehu, građani i dalje ne moraju da plate porez na ovako stečen prihod.

- Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010, 91/2010, 124/2012, 140/2014 i 91/2016) je, do 31. decembra 2018. godine, produžen rok u kome građani prvu prodaju akcija stečenih na osnovu Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 123/2007, 30/2010, 115/2014 i 112/2015) mogu da obave bez naknade brokerskih usluga - rečeno je u Ministarstvu privrede.

Ova mogućnost, nažalost, ne odnosi se na transakcije koje sprovodi Beogradska berza i Centralni registar u kome se preknjižava promena vlasnika nad vrednosnim hartijama.

- Prema Zakonu, oslobađanje od naplate naknade za prvu prodaju akcija važilo je za transakcije koje se obave do 31. decembra 2016. godine - objašnjavaju u resornom Ministarstvu.

Na zaradu ostvarenu prodajom besplatno stečenih akcija, njeni vlasnici ne moraju da plate nikakav porez. Ni porez na kapitalnu dobit koji se obračunava u visini od 15 odsto na razliku između nabavne i prodajne cene.

- Sticanje besplatnih akcija i prva prodaja akcija ne podleže plaćanju poreza na prihod građana, po bilo kom osnovu, kao ni plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava - ukazuju u Ministarstvu privrede.

Cene akcija:

Naftna industrija Srbije - poslednja cena na berzi: 744 dinara po akciji (deljeno po pet akcija)

Aerodrom Nikola Tesla - poslednja cena na berzi: 1.130 dinara po akciji (deljena po jedna akcija)

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 12.02.2017.
Naslov: Redakcija