Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA I NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Ministarstvo pravde navodi da Nacrt zakona neće uputiti u dalju proceduru sve dok se ne postigne konsenzus advokature i drugih relevantnih aktera. Usaglašen je stav da će se Predlog zakona precizirati u smislu da će se usklađivanje sa odredbama Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu, vršiti isključivo u okviru zakona koji uređuje advokaturu, a u čijoj izradi će predstavnici advokature aktivno učestvovati


Nakon okruglog stola na temu besplatne pravne pomoći, održanog 26. januara 2017. godine u Palati Srbije, na kojem su učestvovali predstavnici Advokatske komore Beograda, Ministarstvo pravde Republike Srbije, poslalo je dopis Advokatskoj komori Beograda i svim ostalim komorama u sastavu AKS, u kome se navode stavovi Ministarstva koji mogu biti od značaja za advokaturu.

Kako se navodi, osim koordinacije čitavog Poglavlja 23, Ministarstvo pravde istovremeno ima i obavezu sprovođenja brojnih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23, kao i obaveze u okviru Poglavlja 3.

S tim u vezi, Ministarstvo pravde se pojavljuje i kao predlagač određenih zakona iz svoje nadležnosti za koje je advokatura iskazala poseban interes, kao što je Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a predstavlja i jednog od relevantnih aktera u vezi sa izradom Predloga zakona o uslugama.

S obzirom na to da predstavnici advokature aktivno učestvuju u radu na izradi Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kako kroz rad Radne grupe, tako i u okviru javne rasprave koja se povodom izrade zakona kontinuirano održava, poznato je da postoje određena neslaganja između advokata i organizacija civilnog društva.

Ministarstvo pravde navodi da Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći neće uputiti u dalju proceduru sve dok se ne postigne konsenzus advokature i drugih relevantnih aktera. Dakle, cilj Ministarstva jeste da konačni tekst Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći odražava konsenzus svih relevantnih aktera kao i osnovne međunarodne principe pružanja besplatne pravne pomoći, navodi se u dopisu Ministarstva.

Istovremeno, Ministarstvo podseća da je održalo sastanke sa predstavnicima Advokatske komore Srbije i predstavnicima Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, a u cilju preciziranja teksta Predloga zakona o uslugama.

Kao rezultat tih sastanaka, usaglašen je stav da će se Predlog zakona precizirati u smislu da će se usklađivanje sa odredbama Direktive 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu vršiti isključivo u okviru zakona koji uređuje advokaturu, a u čijoj izradi će predstavnici advokature aktivno učestvovati.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 10.02.2017.
Naslov: Redakcija