Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA FINANSIJA SA PREDSTAVNICIMA TAKSI UDRUŽENJA I AUTOPREVOZNIKA


Predstavnici Ministarstva finansija razgovarali su sa predstavnicima taksi udruženja i autoprevoznika. U skladu sa dogovorom postignutim na sastanku, Ministarstvo finansija poziva sve obveznike da nastave da redovno uplaćuju svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa, uključujući i one obveznike koji nisu ispoštovali svoje obaveze u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

Sa svoje strane, Ministarstvo finansija će nakon konstituisanja parlamenta i nove Vlade, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i svim drugim relevantnim činiocima, razmotriti zakonska rešenja koja će omogućiti da se dugoročno i definitivno reši pitanje dugovanja svih preduzetnika.

Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje će do kraja meseca uskladiti Pravilnik o overi zdravstvenih knjižica, tako da svi preduzetnici koji su izmirili dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstsveno osiguranje od 31.3.2012. do danas imaju pravo na overe zdravstvenih knjižica.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 13.2.2014.