Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA POZIVA OBVEZNIKE DA PODNESU POJEDINAČNU PORESKU PRIJAVU ZA POREZ PO ODBITKU


Poreska uprava Republike Srbije (PURS) poslala je pismo svim poreskim obveznicima u kome ih podseća da se za sve isplate zarada i drugih prihoda fizičkim licima, na koje se plaćaju porez i/ili doprinosi po odbitku (porez po odbitku) izvršene u januaru i februaru 2014. godine, mora podneti i PPP-PD i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je isplata izvršena.

Ova dva meseca predstavljaju prelazni period do pune primene sistema objedinjene naplate poreza po odbitku, koja počinje 1. marta 2014. godine.

Poreska uprava Republike Srbije podseća da je podnošenje poreske prijave PPP-PD obavezno. Eventualnim nepodnošenjem poreski obveznici propuštaju priliku da provere ispravnost svog dosadašnjeg načina obračuna poreza po odbitku i blagovremeno se tehnički pripreme za nov način primene poreskih propisa u ovoj oblasti. Od 1. marta 2014. godine isplata prihoda fizičkim licima na koje se plaća porez po odbitku neće biti moguća bez prethodnog podnošenja PPP-PD.

Na internet strani Poreske uprave (www.purs.gov.rs) u rubrikama e-porezi i Objedinjena naplata mogu se naći sva potrebna obaveštenja. U slučaju da su potrebni, dodatne odgovore poreski obveznici mogu dobiti pozivom kontakt centra Poreske uprave, sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji, na broj 0700-700-007 ili upitom na adresu objedinjena.naplata@purs.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 13.2.2014.