Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 13. FEBRUARA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 6. sednici odlučio o 3 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 88, člana 116. stav 1. tačka 2. alineja 1. i člana 124. stav 1. tačka 37. i st. 2. i 3. Odluke o uređenju grada ("Službeni list grada Novog Sada", br. 39/10, 42/10, 60/10, 23/11, 51/11 i 1/12) u vreme važenja nisu bile u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je utvrdio da odredbe člana 88, člana 116. stav 1. tačka 2. alineja 1. i člana 124. stav 1. tačka 40. i st. 2. i 3. Odluke o uređenju grada Novog Sada ("Službeni list grada Novog Sada", br. 56/12, 9/13 i 26/13) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 6. Odluke o uređenju grada ("Službeni list grada Novog Sada", br. 39/10, 42/10, 60/10, 23/11, 51/11 i 1/12) i čl. 5, 6. i 8. Odluke o uređenju grada Novog Sada ("Službeni list grada Novog Sada", br. 56/12, 9/13 i 26/13). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu Odluke o uređenju grada Novog Sada ("Službeni list grada Novog Sada", br. 56/12, 9/13 i 26/13). (predmet IUo-35/2011)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredbe člana 37. stav 2. Statuta Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 115/06, 21/08, 69/08 i 10/12). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 6. st. 1, 2. i 4. i člana 26. stav 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije od 29. oktobra 2010. godine i odredbe člana 5. Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije od 21. septembra 2012. godine, jer Poslovnik nije objavljen, nije stupio na snagu u skladu s Ustavom i ne proizvodi pravno dejstvo. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji donetih odnosno preduzetih na osnovu osporenih odredaba navedenog Statuta i Poslovnika. (predmet IUo-885/2012)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-8129/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 13.2.2014.