Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 5. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 13. FEBRUARA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 5. sednici II Velikog veća odlučio o 62 predmeta, a u predmetima Už-499/2011 i Už-928/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- obustavio postupak za ocenu zakonitosti odredbe tačke 8. odeljka 2.1. (posebni osnovi osiguranja u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju) Spiska dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava, koji je sastavni deo Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 54/10). (predmet IUo-245/2012)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-160/2011, Už-273/2011, Už-1617/2011, Už-2242/2011, Už-2556/2011, Už-2571/2011, Už-3278/2011, Už-3837/2011, Už-4165/2011, Už-5191/2011, Už-5253/2011, Už-5524/2011, Už-5687/2011, Už-5771/2011, Už-6790/2011, Už-6797/2011, Už-143/2012, Už-8924/2013, Už-9874/2013, Už-10304/2013, Už-10390/2013, Už-10393/2013, Už-10483/2013, Už-10546/2013, Už-10569/2013, Už-10572/2013, Už-10621/2013, Už-10646/2013, Už-10653/2013, Už-10659/2013, Už-10660/2013, Už-10756/2013, Už-10765/2013, Už-10770/2013, Už-10786/2013, Už-10787/2013, Už-10964/2013, Už-11018/2013, Už-11025/2013, Už-11028/2013, Už-11153/2013, Už-11208/2013, Už-11242/2013, Už-11259/2013, Už-11284/2013, Už-11319/2013, Už-11322/2013, Už-11326/2013, Už-11340/2013, Už-11464/2013, Už-11473/2013, Už-11475/2013, Už-11497/2013 i Už-11535/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-436/2011, Už-2286/2011, Už-2380/2011, Už-3088/2011, Už-4725/2011, Už-5302/2011 i Už-6063/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 13.2.2014.