Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


PREDLOGOM O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA PREDLOŽENI NOVI UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU I SOCIJALNIH DOPRINOSA OSNIVAČA, ODNOSNO ČLANOVA PRIVREDNIH DRUŠTVA

KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 13.2.2014. godine •

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI MINISTARSTVU FINANSIJA UZ ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE POSLOVNE GODINE KOJA JE RAZLIČITA OD KALENDARSKE

KNJIŽENJE ZATVARANJA PRIMLJENOG AVANSA NA OSNOVU IZDATOG KONAČNOG RAČUNA

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOBIT KOJE SE PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT ZA 2013. GODINU

PRIMENA SISTEMA OBRNUTOG TEREĆENJA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Izvor: Paragraf Lex