Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA KUĆU KOJA JE OŠTEĆENA DEJSTVOM ZEMLJOTRESA - Zakon o porezima na imovinu: član 2
  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA UMANJENJA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA SVE ISPLATE U MESECU NEZAVISNO OD MESECA (PERIODA) ZA KOJI SE ISPLAĆUJU I DEFINICIJA DRUGOG PRIMANJA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 4 i član 7
  • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KOJI SU UKLJUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - Zakon o porezima na imovinu: član 12
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: ISPLATA NAKNADE U NOVCU OD STRANE POSLODAVCA ZA ISHRANU ZAPOSLENIH - Zakon o radu: čl. 105, 110 i 118
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBAVEZA POSLODAVCA DA ISPOŠTUJE SVE OBAVEZE PREMA SINDIKATU ČIJI JE NJEGOV ZAPOSLENI ČLAN BEZ OBZIRA NA NIVO OSNIVANJA SINDIKATA - Zakon o radu: čl. 206, 207, 209 i 210
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA SRPSKA CRNJA, RADI UVOZA POŠILJAKA BILJA I BILJNIH PROIZVODA U PERIODU OD 10.2.2014. DO 10.8.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 66
  • Uprava carina: PROVERA STATUSA VOZILA POD CARINSKIM NADZOROM - Carinski zakon: čl. 288 i 298
Izvor: Paragraf Lex