Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

AKT O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Ministarstvo pravde poziva građane da na referendumu, 16. januara 2022. godine, glasaju za ustavne izmene


Građani Republike Srbije će se na referendumu 16. januara izjašnjavati o izmenama Ustava, u delu koji se odnosi na pravosuđe, time što će zaokruživanjem “da” ili “ne” odgovoriti na jedno pitanje: “Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?”.

Promene Ustava primarno imaju za cilj povećanje pravne sigurnosti građana Republike Srbije. Samo nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo garantuju građanima adekvatno ostvarivanje i zaštitu prava u sudskim postupcima.

Pored toga, ove promene imaju za cilj i uspostavljanje boljeg sistema predlaganja, premeštaja i prestanka sudijske i javnotužilačke funkcije. Njihovo sprovođenje obezbediće da ulazak u pravosuđe bude zasnovan na objektivnim kriterijumima vrednovanja i pravičnim procedurama izbora.

Naime, sudije će birati nezavisno telo sastavljeno od sudija i istaknutih pravnika iz redova vrhunskih stručnjaka, univerzitetskih profesora, doktora pravnih nauka. U izboru sudija, predsednika sudova i javnih tužilaca biće isključeno učešće politike, što će omogućiti veću nezavisnost sudija i veću samostalnost javnih tužilaca, kao i njihovu veću odgovornost. Time se postiže visok nivo njihovog legitimiteta, koji dolazi iz struke.

Istovremeno, promene Ustava, koje garantuju stalnost sudijske i javnotužilačke funkcije i ukidaju izbor sudija i javnih tužilaca na tzv. probni mandat od tri godine, doprineće stabilizaciji sudstva i javnog tužilaštva.

Pomenutim rešenjima jača se vladavina prava, koja se, između ostalog, ostvaruje kroz nezavisnost sudija i samostalnost javnih tužilaca, i stvaraju se uslovi za bolju i efikasniju zaštitu ljudskih prava. Povećanje pravne sigurnosti, koje će ustavnim promenama biti ostvareno, uticaće i na priliv – naročito stranih – investicija, i vodiće ka povećanju standarda građana i ekonomskom napretku Srbije.

Kao ministarka pravde, pozivam građane da u nedelju 16. januara izađu na referendum i daju podršku ustavnim promenama, jačanju vladavine prava, nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva – jer će samo nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno pravosuđe moći najbolje da štiti njihova ustavom zajemčena ljudska prava i slobode, i da sudi pravično i u razumnom roku. Samo u takvo pravosuđe će građani imati poverenja- navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 12.01.2022.
Naslov: Redakcija